Huurverzekering

Gesponsorde inhoud

Huurders besteden een derde van hun inkomen aan huur!

(Vooral goedkope huurwoningen zijn duurder geworden)

Huurprijzen stijgen ook
Shutterstock Huurprijzen stijgen ook

De huur of de woonlening neemt de grootste hap uit het gezinsbudget. Dit blijkt uit de Gemoedsrust-barometer, een grootschalig online-onderzoek bij ruim 13.000 lezers van HLN.be.

Gemiddeld gaat 23 procent van het maandelijkse budget naar de afbetaling van de woning of naar de huishuur. Opvallend genoeg zijn huurders relatief het slechtst af: 32 procent van het inkomen gaat naar de huur. Eigenaars besteden ‘maar’ 22 procent van hun inkomen aan de hypotheek.

Woningen werden duurder

De huur of de lening is voor meer dan de helft van de ondervraagden de grootste uitgavenpost. Dat hoeft niet te verbazen. Woningen zijn de voorbije jaren fors duurder geworden. Begin 2006 kostte een huis in Vlaanderen gemiddeld 149.000 euro en een appartement 157.000 euro. Tien jaar later is dat respectievelijk 212.000 euro en 221.000 euro. Experts verwachten nu wel een stabilisering of zelfs een lichte daling van de prijzen.

De huurprijzen ook 

Ook huurwoningen werden de voorbije jaren almaar duurder. In 2016 stagneerden de prijzen voor het eerst, vooral dan voor de duurdere huurhuizen. Gemiddeld telde je in 2016 in Vlaanderen 588 euro neer voor een huurwoning, een jaar eerder was dat nog 590 euro.

Bij de goedkopere huurwoningen blijven de prijzen wel stevig stijgen. Dat komt omdat het aanbod van kwaliteitsvolle, betaalbare huurwoningen veel lager blijft dan de vraag. Dit blijft niet zonder gevolgen, bleek vorig jaar uit een onderzoek van de KU Leuven. Wekelijks worden in Vlaanderen 80 tot soms zelfs 250 gezinnen uit hun huis gezet omdat ze de huurprijs niet langer kunnen betalen.

Soms slaat het leven toe. VIVAY wil je steunen in moeilijke dagen, om te beschermen wie echt telt. Sinds kort is het mogelijk om je te verzekeren zodat je bij onverwacht jobverlies, volledige invaliditeit of overlijden je huur toch kan blijven betalen. Je ontvangt bij onverwacht jobverlies of volledige invaliditeit elke maand een vast bedrag om je huur te betalen gedurende maximaal zes maanden. In geval van overlijden gaat dit bedrag gedurende zes maanden naar de begunstigde. 

Meer weten? Klik hier

Deze reclame gaat over de Huurverzekering van AG Insurance. Dit is een verzekering van het type diverse geldelijke verliezen (Tak 16) met een looptijd van 1 jaar, die jaarlijks stilzwijgend verlengd wordt. Deze verzekering werd ontwikkeld door AG Insurance en eventueel door je tussenpersoon verkocht. Ze voorziet een tussenkomst als je je werk verliest of volledig invalide wordt. Je ontvangt elke maand gedurende maximaal 6 maanden een vast bedrag om je huur te betalen. Als je overlijdt, ontvangt de begunstigde gedurende 6 maanden dit bedrag. Deze verzekering is onderworpen aan het Belgisch recht. Er worden diverse uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden voorzien voor het verzekerde risico. Zo geldt er voor sommige waarborgen een wachttijd en/of een eigenrisicotermijn en worden bv. uitgesloten: een overlijden door zelfmoord in het eerste jaar van je overeenkomst, invaliditeit ten gevolge van een psychische aandoening, het beëindigen van om het even welke vorm van arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, ontslag voor zware fout, het opzeggen van je arbeidsovereenkomst met onderlinge toestemming of als je zelf ontslag neemt. De algemene voorwaarden zijn gratis beschikbaar op www.vivay.be. Je kunt altijd een offerte met premieberekening aanvragen op www.vivay.be. Je kunt een eventuele klacht sturen naar AG Insurance n.v., Dienst Klachtenbehandeling, E.Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, mailen naar customercomplaints@aginsurance.be of bellen naar +32 (0)2 664 02 00. Als de door AG Insurance voorgestelde oplossing je niet volstaat, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, mailen naar info@ombudsman.as , bellen naar +32 (0)2 547 58 71 of faxen naar +32 (0)2 547 59 75. AG Insurance n.v. - E.Jacqmainlaan 53 - 1000 Brussel – RMP Brussel – BTW BE0404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsmaatschappij vergund onder de code 0079 en onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.
32 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • Mike Boucky

  Jawel, sparen zit er bij ons niet in...hoog huurgeld voor bescheiden appartementje...kopen kan niet wegens te weinig netto inkomen maandelijks (invaliditeit)....schrik voor de toekomst..;

 • Krysia ostrega

  Geef de verhuurders ieder jaar een premie,zo kunnen de huurprijzen zakken op de prive markt..

 • Cinderella Vanlotharing

  De meesten zeggen hier dat het beter is te kopen dan te huren, ik stel voor dat je eens naar de bank gaat en zeg dat je iets wil kopen en 1200 euro netto hebt, veel succes..mischien kan je daar een garage voor kopen

 • stijn staelens

  800€ huur betalen ja. Maar men vraagt een lening aan de bank om een woning te kopen (met 800€ aflossing) en men krijgt ze niet. Omdat je eigen middelen niet hoog genoeg zijn. Als er banken crisis is dan vinden ze ons opeens wel, om hun pot weer vol te gooien.

 • Jan Rombouts

  Wie een bescheiden job heeft, verdient te weinig. Wanneer gaan we daar eens tegen protesteren? Er is werk genoeg naar het schijnt, maar de werkgevers betalen niet meer dan een hongerloon; dat was vroeger wat anders.