Homans wil nog strengere voorwaarden voor sociale leningen

PHOTO_NEWS
Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans wil de voorwaarden voor het krijgen van een sociale lening nog verstrengen. Die voorwaarden werden op 1 januari 2015 al bijgesteld. Maar de N-VA-minister wil nog een stap verder gaan. Nu wordt bijvoorbeeld bij de aanvraag nog gekeken naar het inkomen van drie jaar geleden. "Ik wil dit bijsturen en laten afhangen van het inkomen op het ogenblik van de aanvraag", aldus Homans.

Een woning kopen of renoveren is vaak een zware investering en niet iedereen krijgt bij de bank even vlot een hypothecaire lening. Mensen kunnen daarom ook een sociale woonlening met een lagere rentevoet (2 procent) aanvragen bij het Vlaams Woningfonds of de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Die sociale woonlening wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

Maar de sociale woonlening werd een beetje slachtoffer van het eigen succes. De interesse was groter dan de budgetten. Minister van Wonen stuurde het systeem bij. Sinds 1 januari 2015 worden sociale leningen enkel nog gegeven voor de aankoop van een bestaande woning, of voor de renovatie van een woning. Wie zelf een huis bouwt, een grond koopt of een lening herfinanciert komt niet meer in aanmerking.

Inkomen

Maar de N-VA-minister wil nu nog een stapje verder gaan. Ze wil bij de herziening van het leningbesluit ook de referteperiode aanpassen. "Momenteel wordt gekeken naar het inkomen van drie jaar geleden om te bepalen of iemand voor een sociale lening in aanmerking komt. Ik wil dit bijsturen en laten afhangen van het inkomen op het ogenblik van de aanvraag."

Volgens Homans moeten de beschikbare middelen "terechtkomen bij de juiste doelgroep die niet over een voldoende sterke financiële basis beschikt". "Het zijn trouwens ook deze mensen die om allerhande redenen te laat zijn om hun dossier in te dienen omdat ze moeilijk hun weg in het systeem vinden. En jammer genoeg kunnen, eens het voorziene budget op is, ook geen bijkomende leningen meer worden toestaan", aldus Homans.