Homans voelt niets voor indexsprong huurprijzen

PHOTO_NEWS
Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) vindt het "niet opportuun" om in te grijpen op de private huurmarkt, waar de indexering al dan niet contractueel in het huurcontract tussen twee particuliere partijen is vastgelegd. Maar ook op markt van de sociale huisvesting, pleit de minister om de indexering gewoon te laten doorgaan. Dat zegt ze in een reactie op mediaberichten als zou de indexsprong enkel op de lonen en uitkeringen van toepassing zijn, en niet op andere categorieën.

"Door de huurprijzen in de sociale huisvesting niet te indexeren, zouden we het ganse beleid op losse schroeven zetten. De meerjarenbegroting van de huisvestingsmaatschappijen houdt immers rekening met een indexering van de huurprijzen. Door dit niet door te voeren, komen investeringen in bijkomende sociale woningen en renovaties in het gedrang", aldus Homans.

Vandaag was er commotie bij onder meer de oppositie en in vakbondskringen over het feit dat de federale regering van plan is om de huurprijzen wel te indexeren, oftewel aan te passen aan de levensduurte, terwijl lonen en uitkeringen geblokkeerd worden. Vlaams minister Homans wijst erop dat deze materie na de staatshervorming van 1 juli 2014 een exclusief Vlaamse bevoegdheid is geworden. "Dit debat hoeft dus niet federaal te worden gevoerd, maar moet kaderen binnen een integraal Vlaams woonbeleid", zegt ze.

Maar Homans laat meteen ook verstaan geen nut te zien in een indexsprong voor de huurprijzen. "De indexsprong die is afgesproken in het federale regeerakkoord, heeft als doel om de competitiviteit van onze ondernemingen te verbeteren door de loonkost met 2 procent te verminderen. We voorzien hierbij de nodige sociale correcties voor de lage lonen en uitkeringstrekkers. Het is dus duidelijk dat een koppeling met de huurprijzen hier niet ter zake doet."

De minister wijst er nog op dat door de zeer lage inflatie of zelfs deflatie, de te verwachten index op de huurprijzen "wellicht niet zal voorvallen".

De indexsprong koppelen met de huurprijzen doet hier niet ter zake

Liesbeth Homans