Exclusief voor abonnees

Hoe premie van schuldsaldoverzekering aangeven en erfenis ook vermelden? Onze geldexpert geeft uitleg bij jullie belastingvragen

Shutterstock
Hoe geef je correct aan dat je winsten hebt gehaald uit je aandelen? Moet je een erfenis aangeven? En wat met die buitenlandse rekening die je hebt? Michel Maus, fiscaal expert binnen ons geldpanel, beantwoordt vandaag de belastingvragen die lezers instuurden over bankieren, sparen en beleggen.

Hieronder lijsten we de geselecteerde vragen op. Scroll naar beneden voor de antwoorden.

1. Kan ik de premies voor mijn schuldsaldoverzekering inbrengen?
2. Moet het volledig bedrag van mijn gekochte werkgeversaandelen aangeven of maar 30% hiervan?
3. Is het mogelijk de buitenlandse bronheffing van 30% op aandelen terug te krijgen?
4. Word ik extra belast op eigen geld dat ik op een buitenlandse rekening plaats?
5. Mag ik de ingehouden roerende voorheffing op dividenden verdelen over mezelf en mijn partner als we wettelijk samenwonend zijn?
6. Moet ik winsten op aandelen aangeven?
7. Waar vul ik het bedrag voor de rechtsbijstand in?  Is dat eenmalig?
8. Moeten we de erfenis van onze overleden moeder nog eens aangeven bij de personenbelasting?
9. Is de anticipatieve heffing (belasting op pensioensparen/langetermijnsparen) fiscaal te recupereren?
10. Is er een manier om toch te genieten van het belastingsvoordeel op het pensioensparen nu mijn man een ziekte-uitkering ontvangt?

1. Ik ging mijn woonlening pas aan in oktober en heb dus nog niet genoeg om mijn korf voor woonsparen te vullen. Kan ik de premies voor mijn schuldsaldoverzekering inbrengen?

De woonbonus geeft recht op een belastingvermindering op de door de belastingplichtige betaalde interesten, kapitaalsaflossingen en premies van de schuldsaldoverzekering. Die moeten betrekking hebben op een lening voor de aankoop of renovatie van een eigen woning. Het zijn met andere woorden niet enkel de interesten op de lening die recht geven op de woonbonus, ook de premies voor de schuldsaldoverzekering komen hiervoor in aanmerking. Hiervoor krijgt u een attest van de verzekeringsmaatschappij. De bedragen geeft u aan onder code 3335/4335.

De bedragen die in aanmerking komen voor de woonbonus zijn wel beperkt tot een basisbedrag van 1.520 euro. Dat kan verhoogd worden met 760 euro gedurende de eerste 10 jaar van de lening, en met 80 euro als de belastingplichtige minstens drie kinderen ten laste heeft. Het maximumbedrag dat voor de woonbonus in aanmerking komt, is dus 2.360 euro. De woonbonus bedraagt 40% van dit bedrag, dus maximum 944 euro. 

2. Moet ik in vak 1362 het volledig bedrag van mijn gekochte werkgeversaandelen aangeven of maar 30% hiervan, met een maximum van 780€?

Als u werkgeversaandelen (aandelen in de vennootschap van uw werkgever of een moederonderneming, nvdr.) kocht in 2019, dan hebt u recht op een belastingvermindering van 30% op het bedrag dat u uitgaf om de aandelen te krijgen. Dit bedrag is beperkt tot 780 euro, waardoor de maximale belastingvermindering uiteindelijk 234 euro bedraagt.

Echtgenoten en wettelijk samenwonenden kunnen allebei aanspraak maken op dat maximumbedrag, als ze elk afzonderlijk aan de voorwaarden van de belastingvermindering voldoen. Ze moeten dus allebei aandelen hebben gekocht van hun werkgever.

U moet het volledige bedrag dat u besteedde aan werkgeversaandelen aangeven in code 1362/2362.

3. Is het mogelijk de buitenlandse bronheffing van 30% op aandelen terug te krijgen?

Buitenlandse dividenden waarop al bronheffing in het buitenland werd ingehouden, moeten in België ook worden aangegeven in de personenbelasting. Dat moet onder code 1444/2444. Buitenlandse dividenden worden ook in België belast aan 30%. 

Of u de buitenlandse bronheffing kan terugkrijgen, hangt af van het land waarin u uw buitenlandse dividenden kreeg. De Belgische staat heeft met verschillende landen een zogenaamd dubbelbelastingverdrag afgesloten. Dat bepaalt dat de buitenlandse bronheffing moet worden beperkt tot 15%. Als u dividenden ontving in het buitenland, en daarbij toch een hogere bronheffing werd ingehouden, dan kan u de te veel betaalde bronheffing terugvorderen van de buitenlandse fiscus via uw bank.

4. Als ik een buitenlands rekeningnummer opgeef, maar daar alleen eigen geld op overmaak van mijn eigen Belgische rekening, word ik daar dan extra op belast?

Als u eigen centen overmaakt op een buitenlandse rekening,  moet u op zich geen belasting betalen. Maar geld dat op een buitenlandse rekening staat, zal normaal gezien wel interesten opbrengen: die moet u wél aangeven in uw aangifte in de Belgische personenbelasting, onder code 1151/2151.

5. Mag ik de ingehouden roerende voorheffing op dividenden verdelen over mezelf en mijn partner als we wettelijk samenwonend zijn? Ikzelf zit over het maximum van 240 euro, mijn partner niet.

In principe heeft elke gehuwde of wettelijk samenwonende partner recht om de roerende voorheffing terug te vorderen op maximaal 800 euro aan ontvangen dividenden. Als we rekening houden met de roerende voorheffing van 30%, betekent dit dat het fiscaal voordeel 240 euro per partner bedraagt.

Of beide partners de roerende voorheffing kunnen terugvorderen, hangt af van het huwelijksvermogensstelsel en van de vraag of de ontvangen dividenden eigen inkomsten of gemeenschappelijke inkomsten zijn van de partners. 

- Bij een scheiding van goederen of van wettelijke samenwoning, zijn de ontvangen dividenden eigen inkomsten van de partners. Elke partner zal dus individueel de vrijstelling moeten aanvragen onder code 1437/2437. In deze code moet u niet het bedrag van de ontvangen dividenden aangeven, maar wél het bedrag van de ingehouden voorheffing, met dus een maximum van 240 euro. 
- Bij een huwelijk onder het wettelijk stelsel zijn de dividenden gemeenschappelijke inkomsten van de partners en kan elke partner tot 240 euro recupereren.

6. Ik investeer op de beurs. Mijn bankier vertelde me dat winsten op aandelen onbelast zijn. Moet ik dit dan niet aangeven?

Als u meerwaarden realiseert op de verkoop van aandelen, dan is deze meerwaarde vrijgesteld van personenbelasting. U moet die meerwaarden dan ook niet aangeven. Maar let wel op, want er zijn uitzonderingen op de regel. Bijvoorbeeld als u de meerwaarden realiseert in het kader van het ‘abnormaal’ beheer van het privévermogen.

7. Waar vul ik het bedrag voor de rechtsbijstand in? En geef ik het bedrag voor ons gezin (176 euro) eenmalig aan of is het te verdelen over meerdere jaren?

Voor het eerst kunnen belastingplichtigen ook een belastingvermindering krijgen voor de premies die ze betaalden voor een rechtsbijstandsverzekering. Deze vermindering bedraagt 40% op de betaalde premie, maar is wel beperkt tot 310 euro. U kan zo maximaal 124 euro aan belastingvermindering genieten. Als u 176 euro aan premie hebt betaald, zal uw belastingvermindering 70 euro bedragen. De premie moet u aangeven in code 1344/2344.

8. We kregen vorig jaar met vier elk 9.000 euro uit een erfenis van onze overleden moeder. De som werd gestort na goedkeuring door de fiscus. Moeten we deze erfenis nu nog eens aangeven bij de personenbelasting?

Neen, u moet dit gelukkig niet meer aangeven in de personenbelasting want u hebt daar al erfbelasting op betaald.

9. Is de anticipatieve heffing (belasting op pensioensparen/langetermijnsparen) fiscaal te recupereren, via ‘VAK 7 A1a’?

Neen, dat is niet recupereerbaar.

10. Mijn echtgenoot en ik doen allebei aan pensioensparen. Mijn echtgenoot is twee jaar arbeidsongeschikt en ontvangt een ziekte-uitkering. Is er een manier om toch te genieten van het belastingsvoordeel op het pensioensparen?

U kan nog altijd genieten van de belastingvermindering voor het klassieke pensioensparen. Als u maximaal 980 euro aan premie betaalde voor het pensioensparen, dan hebt u recht op een belastingvermindering van 30%. Uw maximale belastingvermindering bedraagt 294 euro. Als u tot maximaal 1.260 euro premie hebt betaald, dan bedraagt de belastingvermindering 25%. Uw maximale belastingvermindering bedraagt 315 euro.

De premies geeft u aan onder code 1361/2361.

Jullie stuurden meer dan 200 vragen naar Michel Maus over de belastingaangifte. Wij selecteerden de vier onderwerpen die het vaakst aan bod komen:
Vastgoed
Gezin
- Bankieren, sparen en beleggen
- Volgende week: Werk

Donderdag in ons Geld-dossier: beursexpert Geert Noels legt de verschillen uit tussen actief en passief beleggen. 

Lees ook:

“Wisselkoersbewegingen kunnen uw beleggingen maken of kraken”: onze geldexpert geeft alternatieven voor de euro als betaalmiddel (+)

Ging 2,7 miljard euro coronasteun voor ondernemers naar wie het echt nodig had? “Ik kon iets meer hebben gewerkt, maar dan had ik nooit zoveel verdiend” (+)

Financieel expert Michaël Van Droogenbroeck tipt 10 aandelen die corona vlot overleefden (+)