Greenpeace: "Importeer geen hout uit Amazonegebied"

THINKSTOCK
Greenpeace roept Belgische en Europese houtimporteurs op om geen hout uit de Braziliaanse Amazone meer te kopen, tenzij hun leveranciers geloofwaardige bewijzen kunnen voorleggen dat het om legaal hout gaat. Onderzoek van de milieuorganisatie toont namelijk dat het witwassen van illegaal gekapt hout in Brazilië schering en inslag is.

"Het systeem dat de legaliteit van hout moet garanderen in Brazilië functioneert heel slecht", aldus Jonas Hulsens, verantwoordelijke voor de bossencampagne van Greenpeace, nadat vijf concrete gevalstudies werden afgerond. "De houtindustrie gebruikt verschillende technieken om illegaal gekapt hout wit te wassen, dus te voorzien van officiële documenten. Daardoor kunnen invoerders niet zeker zijn dat hun hout legaal gekapt werd."

Felbegeerde houtsoort
De gevalstudies van Greenpeace spitsen zich toe op de kap van ipê, een waardevolle en felbegeerde houtsoort uit de Amazone, maar de organisatie waarschuwt dat het slechts om voorbeelden gaat van een wijder verbreid probleem. In de staat Pará, de belangrijkste producent en uitvoerder van hout in de Braziliaanse Amazone, was tussen augustus 2011 en juli 2012 naar schatting 78 procent van de houtkap illegaal. Volgens de Braziliaanse uitvoerstatistieken is België in de EU dan weer de tweede belangrijkste bestemming van hout uit de Braziliaanse Amazone. Ipê werd onder meer in het Antwerpse Gerechtsgebouw gebruikt voor de parketvloeren en trappen.

Contracten stoppen
Greenpeace wijst op de verantwoordelijkheid van importeurs binnen de nieuwe Europese Houtverordening en roept op om de zorgvuldigheidsplicht strikt na te leven. "We vragen de importeurs om hout afkomstig uit de Braziliaanse Amazone onmiddellijk te classificeren als zeer risicovol en dringen erop aan dat ze dit hout niet kopen tenzij er bijkomende, geloofwaardige stappen worden genomen om de wettelijke oorsprong te garanderen. Als de legaliteit niet kan worden aangetoond, dienen ze de contracten met de betrokken leveranciers onmiddellijk te stoppen." De Braziliaanse regering moet dringend actie ondernemen om het beheer en de controle van de houtkap te hervormen en de bestaande kapvergunningen te herzien, vindt Greenpeace nog.