Google weet precies wanneer je honger hebt

THINKSTOCK
Google is bezig een slimme app te ontwikkelen die eten op je bord kan herkennen aan de hand van een simpele foto. Op basis daarvan kan het systeem het exacte aantal calorieën berekenen dat we naar binnen spelen. Diëten wordt zo een stuk gemakkelijker. Bovendien een slimme zet van Google, want door de eetanalyses weet het bedrijf precies wanneer jij honger zal krijgen en kan het gerichte advertenties sturen.

De nieuwe technologie heeft de naam 'Im2Calories' gekregen. De slimme app kan voedsel herkennen, de hoeveelheden op je bord inschatten en vervolgens het correcte aantal calorieën weergeven. De foto's die de machine gebruikt hoeven niet eens van goede kwaliteit te zijn. Zelfs met Instagram-foto's kan de app aan de slag gaan.

Google hoopt dat de app mensen meer bewust kan maken van het eten en de calorieën die ze opnemen. Bovendien ziet het bedrijf ook kansen voor wetenschappers: die kunnen de gegevens gebruiken voor grootschalige onderzoeken naar eetgewoontes.

Keerzijde
Of dat ook de echte reden is waarom Google het project op poten zet, is eerder twijfelachtig. Sommigen vrezen dat Google door de app nog meer zal kunnen binnendringen in de huiskamers van de gebruikers. Daar kan het bedrijf dan financieel van profiteren. Want via het systeem houdt Google bij wat je eet en wanneer je eet. Het kan dan advertenties opdringen van je favoriete eten wanneer de machine vermoedt dat je honger hebt.

Innovatie
Met deze calorieënteller doet Google natuurlijk geen nieuwe uitvinding. Toch beweert het bedrijf met de technologie geschiedenis te schrijven. Zo moeten mensen bij veel andere calorieëntellers nog steeds manueel gegevens ingeven. Ook de apps die werken met ingescande verpakkingen hebben volgens het bedrijf beperkingen: zo is de informatie die op de etiketten staat niet altijd betrouwbaar, en vaak moeten mensen bovendien zelf de hoeveelheid schatten die ze hebben binnengekregen.

Niet feilloos
Het bedrijf zegt dat het systeem niet meteen feilloos zal zijn. "Maar als het al in 30 procent van de gevallen werkt, is dat in het begin voldoende", zegt Kevin Murphy, onderzoekswetenschapper bij Google. De bedoeling is dat mensen zelf feedback geven op wat juist en fout is. "En zo kan de machine dan gradueel beter worden, door van de correcties te leren."

Google heeft nog niet bekend gemaakt wanneer het 'Im2Calories' beschikbaar zal stellen.