Goed renovatiebeleid kan schatkist spekken met meer dan miljard euro

PHOTO_NEWS
Een goed renovatiebeleid met bijhorende subsidiëring kan een dubbel voordeel opleveren voor de overheid: een lagere CO2-uitstoot en een opbrengst van iets meer dan 1 miljard euro voor de schatkist. Dat blijkt uit een studie van KPMG.

De studie werd uitgevoerd naar aanleiding van Batibouw, dat vandaag van start ging op Brussels Expo. De beurs focust onder meer op het toenemende belang van renoveren in de bouwwereld.

De Europese Unie wil tegen 2030 de CO2-uitstoot met 40 procent verlagen. Door de demografische groei dreigt de uitstoot van de residentiële sector tegen 2020 echter met 16 procent toe te nemen als er geen extra maatregelen worden getroffen, waarschuwt KPMG. "Gerenoveerde en goed geïsoleerde woningen kunnen in belangrijke mate bijdragen tot een verlaagde CO2-uitstoot", legt Filip Rylant van KPMG uit. "Daarom moedigt de Europese Unie elke lidstaat aan om jaarlijks 2 procent van de bestaande woningen te renoveren. Voor België komt dat neer op 105.000 woningen per jaar."

In België werden in 2013 slechts 27.000 renovatievergunningen afgeleverd, voor amper 0,52 procent van het aantal woningen. "Om te kunnen voldoen aan de Europese doelstellingen, moet België zijn inspanning dus verviervoudigen", benadrukt Rylant.

Europese doelstellingen

Voor het halen van de Europese doelstellingen is het volgens KPMG aangewezen dat de Belgische staat renovatie, en dus ook isolatie, stimuleert. KPMG berekende dat een gemiddelde renovatie 60.000 euro kost (inclusief energierenovaties en afwerking) en dat een overheidsondersteuning van 10.000 euro voldoende Belgen kan aansporen tot renovatie.

De uitgaven voor deze ondersteunende maatregel belopen 1.050 miljoen euro, maar deze aanpak levert de schatkist wel bruto 2.100 miljoen euro op. "Zo kan er dus netto 1.050 miljoen euro overblijven voor de Belgische overheid. Dat is 674 miljoen euro meer dan met de bestaande aanmoedigingsmaatregelen. Bovendien kan de maatregel werk opleveren voor 17.550 laaggeschoolden, daalt de CO2-uitstoot en zouden er vier maal meer woningen vernieuwd kunnen worden", aldus Rylant.