Genoeg spaargeld om een huis te kopen: loont het nog om te lenen?

Shutterstock
Stel: u erft een flinke som geld waardoor u over voldoende financiële middelen beschikt om een woning of appartement aan te schaffen, zonder dat u een woonlening moet nemen. Loont het dan vanuit fiscaal oogpunt nog om toch bij uw bank aan te kloppen voor een woonkrediet? 

De Vlaamse overheid riep in 2005 de woonbonus in het leven, om zo veel mogelijk mensen in staat te stellen een eigen woning of appartement aan te kopen. Het systeem van belastingvermindering evolueerde tot de geïntegreerde woonbonus. Hoewel dat initieel waarschijnlijk niet de doelstelling was van de maatregel, zorgt het ook voor een financiële duw in de rug voor mensen die dat strikt genomen niet nodig hebben. 

TipVergelijk hier de verschillende hypothecaire leningen in België.

Fiscale korf

Wie in Vlaanderen een hypotheeklening afsluit voor het kopen of bouwen van een woning geniet een belastingvermindering van 40 procent op zijn ‘fiscale korf’. Dat is het totale bedrag dat hij het jaar voordien heeft betaald aan aflossing van het kapitaal, aan intresten en aan premies voor de schuldsaldoverzekering (indien fiscaal aangegeven), met een globaal maximum van 1.520 euro. Dat bedrag verhoogt gedurende de eerste tien jaar met 760 euro, indien de woning waarin de belastingplichtige woont ook zijn enige woning is. Heeft u drie kinderen of meer ten laste, dan maakt u tijdens die eerste tien jaar ook aanspraak op een bijkomende verhoging van 80 euro. Het voordeel geldt per kredietnemer.

De totale belastingvermindering in geval u drie kinderen hebt, ziet er dus als volgt uit:

U leent alleen:

1.520 euro

+ 760 euro

+ 80 euro

= 2.360 euro (fiscale korf)

x 40%

= 944 euro

Gehuwd of wettelijk samenwonend:

3.040 euro

+ 1.520 euro

+ 160 euro

= 4.720 euro (fiscale korf)

x 40%

= 1.888 euro

Het maximale belastingvoordeel

In het ideale scenario is het verschil tussen het totale belastingvoordeel en de totale intresten zo groot mogelijk. U benadert dus zo goed als mogelijk de jaarlijkse fiscale korf (kapitaalaflossing + intrest) van 4.720 euro, bij een zo laag mogelijke intrestvoet.

Nuance

Hoeveel voordeel u in realiteit haalt door te lenen dan wel de aankoopsom meteen op tafel te leggen? Dat hangt verder ook nog af van factoren zoals de aktekosten, de (optionele) schuldsaldoverzekering en inflatie. De interestvoet die u bij de bank weet te onderhandelen voor uw woonlening speelt ook een rol. Voor een duidelijk beeld, loont het de moeite om de verschillende tarieven naast elkaar te leggen en goed te onderhandelen.  

Lees ook:

Zo verdient u nog geld met uw hypotheek

Zes tips om de laagste hypotheekrente te krijgen voor uw woning

0,1% renteverlaging op uw woonlening? Dat spaart u véél geld uit

Bronspaargids.be
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.