FOD Financiën helpt je met invullen van belastingbrief

THINKSTOCK
Belastingplichtigen kunnen vanaf vandaag tussen 9 uur en 15 uur terecht in de kantoren van de federale overheidsdienst Financiën om zich te laten helpen bij het invullen van de belastingbrief. Daarnaast organiseert de FOD ook gemeentelijke zitdagen en trekt ze naar winkelcentra om mensen bij te staan. Vorig jaar hebben ongeveer 1 miljoen mensen van de dienst gebruikgemaakt, zegt woordvoerder Francis Adyns.

De FOD opent de hele maand juni zijn deuren voor mensen die hulp willen bij het invullen van hun belastingbrief. De papieren belastingbrief moet ten laatste op 30 juni ingediend zijn. Wie zijn belastingbrief via Tax-on-Web invult, krijgt respijt tot 15 juli.

"De hulp in de kantoren, tijdens de gemeentelijke zitdagen en in de winkelcentra loopt maar van 1 juni tot 30 juni. Wie zijn belastingbrief online invult, kan in juli enkel nog terecht bij ons contactcentrum", zegt Adyns.

Voor het initiatief zet de FOD geen extra personeel in. De kantoren zijn wel de hele dag geopend, dus ook tijdens de middag. "Dit vergt een extra inspanning van de ambtenaren, maar het is een dienstbetoon aan de burgers. Zeker nu dit jaar de belastingbrief ingewikkelder geworden is", aldus Adyns.