Fiscus weet meer over uw spaarrekeningen dan u beseft

RV
De fiscus is beter op de hoogte van uw spaarrekeningen dan u misschien denkt, en misschien nog beter op uw buitenlandse rekeningen. Dat ligt aan een hele reeks aangifteverplichtingen, onder andere bedoeld om fraude tegen te gaan. We bekijken ze even nader.

1. Internationale gegevensuitwisseling

Sinds 2016 doet België mee aan de zogenaamde Common Reporting Standard (CRS). Dat houdt in dat ons land automatisch gegevens over Belgische rekeningen van niet-inwoners uitwisselt met de nationale fiscus. Omgekeerd ontvangt ons land de gegevens van Belgen met een rekening in het buitenland. 

We hebben het hier dan niet over een klein clubje: meer dan 100 landen, waaronder ook Liechtenstein en Monaco, nemen hieraan deel. 

De uitgewisselde gegevens zijn bovendien behoorlijk uitgebreid. Het gaat om de naam van de titularis van de rekening, het nummer van zijn rekening, het saldo op de rekening, de intresten die op de rekening werden betaald én de opbrengsten van de verkoop van financiële producten zoals effecten die erop werden geboekt.

TipBekijk hier de huidige rentevoeten van de beste Belgische spaarrekeningen.

2. Belastingaangifte

Daarmee is de kous nog niet af. Wanneer u dit jaar een rekening of een levensverzekering in het buitenland had, moet u dit volgend jaar aangeven op uw belastingaangifte. Het volstaat daarbij wel om de naam van de titularis van de rekening te melden en het land waarin ze werd afgesloten. Vergeten? Kan eigenlijk niet, want via de CRS is de fiscus toch al op de hoogte van het bestaan van de rekening(en).

3. Centraal Aanspreekpunt (CAP)

De CRS en de aangifteplicht slaan alleen op gegevens over uw eventuele rekeningen in het buitenland. Daarnaast kan de fiscus ook zicht krijgen op uw binnenlandse rekeningen.

Zo zijn de Belgische banken verplicht om alle rekeningen aan te melden bij het Centraal Aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank van België (NBB). Ze maken daarvoor het nummer van de rekening en de titularis over. Saldo’s op de rekening of uitbetaalde intresten worden dan weer niet gemeld. Heeft u een buitenlandse rekening, dan moet u de aanmelding bij het CAP zelf doen.

Het CAP maakt het behoorlijk gemakkelijk om terug te vinden welke rekeningen iemand heeft en bij welke banken dat is. Nadien volstaat het om de individuele instellingen te bevragen om een volledig overzicht te hebben. Dat CAP is vooral handig bij erfeniskwesties. Uw erfgenamen vergeten op die manier geen rekening. Maar ook het gerecht kan er zijn voordeel mee doen als het bijvoorbeeld gericht de vermogenstoestand van iemand zou willen onderzoeken.

Idem voor de fiscus, die er dan ook gretig gebruik van maakt: wekelijks zijn er gemiddeld 700 opvragingen uit het CAP. Dat mag trouwens niet zomaar lukraak, enkel op aanwijzingen van fraude.  

Lees ookWat betekent negatieve rente voor uw spaarcenten en woonlening?

4. Aangifte intresten

Wanneer u buitenlandse interesten ontvangt, moet u die ook vermelden in uw belastingaangifte, zodat  de Belgische fiscus u er kan op belasten.

Voor de intresten op uw klassieke Belgische spaarrekeningen is dat dan weer niet nodig. Heeft u meer dan 980 euro aan intresten, dan zal de bank op het bedrag hierboven zelf een roerende voorheffing van 15% afhouden en dit anoniem doorstorten aan de fiscus. Die afhouding is meteen bevrijdend.

Toch geldt hierop een uitzondering. Heeft u meerdere rekeningen waarop de bank u geen roerende voorheffing heeft afgehouden omdat u per rekening niet boven 980 euro kwam, maar komt u door het samentellen ervan toch boven dat bedrag, dan moet u dat toch aangeven zodat de fiscus u alsnog kan op belasten. Let daarbij op: ook de intresten op de rekeningen van uw minderjarige kinderen tellen hiervoor mee.

Voor rekeningen die niet voldoen aan de voorwaarden om voor de eerste schijf van 980 euro vrijgesteld te worden van roerende voorheffing, is de regeling anders. Het gaat bijvoorbeeld om rekeningen met alleen een basisrente en geen getrouwheidspremie. Op deze rekeningen houdt de bank vanaf de eerste cent aan intresten sowieso 30% roerende voorheffing af. Nadien moet u de intresten niet meer aangeven.

Lees ook:

Geen belastingvermindering voor het pensioensparen, dan later ook geen heffing

Waarom sparen ook een beetje onnodig geld verliezen is

Rente bij BNP Paribas Fortis op wettelijk minimum

Bronspaargids.be.
37 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • dirk verschoore

  dan weten ze ineens ook dat de toestand van de spaarrekening van heel wat gezinnen belabberd is

 • Abderrahim Elangouri

  L.E.Z in Antwerpen alleen 84000 man geflitst met den ANPR camera! 84000× €150=trop is te veel en te veel is trop!!! P.s Oost-Europese nummerplaten met ne oude rommelcar kan binnen zonder beboet te worden,en zijt maar zeker dat ze het weten.

 • Bart Vrancken

  Op school en ergens in de vorige eeuw leerde men ons aan te sparen. Schoolsparen en klantenhartjes winnen begon al op jonge leeftijd. Wie normaal rond wil komen kan amper nog sparen en eigenlijk heeft het geen zin meer want de rente is...tja. .. Ook iets uit de vorige eeuw. Nu heeft vader het geld al te vaak op de rooster geteld. Wie spaargeld in het buitenland heeft is ofwel met het gat in de volle boter gevallen of bezigt met weinig koosjer praktijken.

 • Luc Lepeire

  Van de corrupte politiekers en bedrijfsleiders ook??

 • Toni van belle

  De fiscus (de staat dus) weet dus alles.... Alles behalve om met geld om te gaan. Anders zaten we nu zoals de Nederlanders met een overschot en niet met een schuldenberg. Ze zouden in de grond moeten zakken van beschaamheid. Triestig.