Europese Commissie bereid tijdelijke productiedaling in melksector toe te laten

De Europese Commissie zegt bereid te zijn een tijdelijke productievermindering in de melksector toe te laten. Ze gaat daarmee in op de eisen van verscheidene Europese landbouworganisaties om de maatregel, die een tijdelijke afwijking van de Europese mededingingsregels is, in te voeren.

Europees Commissaris voor Landbouw Phil Hogan stelde vandaag op de Europese Landbouwraad dat hij bereid is om de maatregel in te voeren waarbij boeren vrijwillig en tijdelijk hun productie verminderen in ruil voor een vergoeding vanuit Europa.

Meer melkpoeder tegen prijsdalingen
"De modaliteiten van die maatregel moeten nog gefinaliseerd worden door de Commissie en ik hoop dat we ze binnenkort kunnen aankondigen aan de lidstaten", zegt Hogan.

Om melkveehouders te beschermen tegen prijsdalingen stelde Hogan daarnaast een verdubbeling voor van de melkpoedervoorraad tot 218.000 ton en de botervoorraad tot 100.000 ton.

Varkenssector
Wat de varkenssector betreft, wil Hogan de maximale overheidssteun niet verhogen van 15.000 euro tot 20.000 à 30.000 euro, zoals de varkensboeren vragen. Een verhoging van dat plafondbedrag zou volgens hem "minstens zeven maanden" in beslag nemen. Hogan is wel voorstander van de oprichting van een marktobservatorium voor de vleessector.

Actie van melkveeboeren voor 'eerlijke melk' voor de gebouwen van de Europese Unie in Brussel, september vorig jaar.
BELGA Actie van melkveeboeren voor 'eerlijke melk' voor de gebouwen van de Europese Unie in Brussel, september vorig jaar.