Eten bejaarde mag 4 euro per dag kosten

thinkstock
In heel wat private rusthuizen in Vlaanderen mag het eten van een bewoner per dag - ontbijt, lunch én avondmaal - niet meer kosten dan 4 euro. De koks werken er zelfs volgens een nota die voorschrijft wat de verschillende voedingsonderdelen per gram mogen wegen. Er zijn ook rusthuizen waar pampers pas mogen worden ververst nadat ze voor 65 procent of zelfs volledig verzadigd zijn.

Vooral in commerciële rusthuizen ervaren bewoners en personeel dat winstbejag voorgaat op een mooie, oude dag. Het Laatste Nieuws verzamelde nog een hoop andere getuigenissen, voor een diepgravende reeks over wat er in onze woonzorgcentra fout loopt en wat beter kan.

Vlaams minister van Welzijn Jo Van deurzen benadrukt dat de zorg in 80 procent van de 766 Vlaamse woonzorgcentra van behoorlijke tot excellente kwaliteit is. Wel is hij van plan om nog dit jaar alle ­woonzorgcentra te bevragen over alle aspecten van wat een kwalitatieve dienstverlening behoort te zijn.

De minister noemt het alvast onaanvaardbaar dat onze bejaarden in bepaalde rusthuizen pas worden verschoond wanneer hun pamper voor 65 procent verzadigd is. Praktijken over het hergebruik van incontinentiemateriaal, waarover in onze reeks ook wordt getuigd, noemt hij in één woord schandelijk.

HET RESULTAAT LEEST U VANDAAG EN DE KOMENDE DAGEN IN DE KRANT. ALVAST ENKELE VAN DE OPVALLENDSTE CIJFERS:

766 woonzorgcentra, samen goed voor 70.744 erkende woongelegenheden: 128 commerciële instellingen, 230 openbare OCMW-rusthuizen, 407 vzw's waarvan sommige ook een privé-karakter hebben.

+ 1.351 bedden per jaar tot 2025 om aan de vraag van de vergrijzing te voldoen.

1 op de 3 80-plussers belandt in een rusthuis.

De gemiddelde rusthuisbewoner is 84 à 85 jaar oud en verblijft 2 jaar in een woonzorgcentrum.

De gemiddelde ligdagprijs in Vlaanderen: 45 tot 50 euro; laagste is 20 euro, hoogste is 70 euro.

81 procent van het personeel in de ouderenzorg is vrouwelijk.