Energieleverancier moet voortaan goedkoopste formule aanbieden

Photo News
Op het kabinet van minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) is de nieuwe versie van de gedragscode voor de energiesector ondertekend. Zeventien energieleveranciers, goed voor zo'n 95 procent van de Belgische markt, zetten hun krabbel onder de code. "De gedragscode is geen vrijblijvende verbintenis, ze is bindend voor de leveranciers die ze ondertekenen", klinkt het.

"De vernieuwde gedragscode zal de bescherming van de consumenten opnieuw verhogen", zegt Peeters. "De consument zal gemakkelijker en beter kunnen vergelijken tussen leveranciers en krijgt meer middelen om als een actieve consument in de markt te staan. De Economische Inspectie zal toezicht houden op de naleving." 

Concreet houdt de nieuwe gedragscode bijvoorbeeld rekening met de nieuwe evoluties in de energiemarkt. Zo bieden leveranciers tegenwoordig ook energiegerelateerde goederen en diensten aan zoals de slimme thermostaat, de energiescan, onderhoudscontracten, ... Bij een dergelijk 'gemengd" contract bestaat nu soms onduidelijkheid over de kosten en de gevolgen van een vroegtijdige beëindiging van een contract. De gedragscode moet daarin duidelijkheid scheppen.

In het kader van de transparantie zal in de toekomst dan weer niet meer dezelfde naam gebruikt kunnen worden voor een leveringscontract als de voorwaarden wijzigen. Ofwel moet het contract met de nieuwe voorwaarden een andere benaming krijgen, ofwel moet er een jaar of versienummer aan de benaming worden toegevoegd.

Voortaan zal de energieleverancier zijn voorstel tot contractvernieuwing ook via hetzelfde kanaal moeten doen als het kanaal waarop hij tot dan met de consument heeft gecommuniceerd. De leverancier moet de consument voorts jaarlijks inlichten over het goedkoopste product dat hij aanbiedt, volgens het verbruik van de consument.

Het is de vijfde versie van de gedragscode. De eerste dateert van 2004, net na de liberalisering van de markt. Het gros van de verbintenissen in de gedragscode gaat in op 1 januari 2018.

Vergelijken

Test-Aankoop is misnoegd dat het niet meer betrokken was bij de afwikkeling van het akkoord energie. Volgens de organisatie zijn bij die finale onderhandelingen ingrijpende wijzigingen aan de oorspronkelijke tekst gebeurd. Zo is onder meer de forfaitaire aanrekening bij opzeg van een contract behouden en blijft vergelijken moeilijk, klinkt het bij Test-Aankoop.

"De forfaitaire aanrekeningen bedragen gemiddeld 45 euro per jaar en per energieleverancier", stelt de organisatie. "Zij kunnen echter variëren van 0 tot 100 euro naargelang het contract. Sommige leveranciers rekenen bij het opzeggen van een contract de jaarlijkse vaste vergoeding integraal aan." Die aanrekening is een hindernis voor de consument om van leverancier te veranderen, stelt Test-Aankoop.

Test-Aankoop hekelt dat die aanrekening een hindernis vormt voor de consument om van leverancier te veranderen. "Bovendien zijn weinig consumenten zich hier vooraf van bewust, maar komt het bewustzijn pas nadat men de slotfactuur toegestuurd krijgt", klinkt het.

Stilzwijgende verlenging

De consumentenorganisatie wil voorts een verbod op de stilzwijgende verlenging van de voorwaarden en prijzen van een overeenkomst voor de levering van gas en elektriciteit, als die overeenkomst minder gunstig is dan de voorwaarden die de leverancier aan nieuwe klanten aanbiedt. Test-Aankoop oordeelt dat leveranciers moeten worden verplicht de consument over te zetten naar een actief equivalent product, bij het aflopen van een contract.

Daarnaast wou Test-Aankoop dat op alle facturen de naam van het gecontracteerde product en de prijsfiche van het product vermeld wordt. Ook suggereerde de consumentenorganisatie om de leveranciers te verplichten de gecontracteerde prijs voor de energiecomponent, de prijs voor de vaste vergoeding en de prijs per kWh op alle facturen te vermelden. "Met deze bekommernissen werd in het akkoord geen rekening gehouden", luidt het.

De consumentenorganisatie betreurt ten slotte dat in het nieuwe akkoord geen bepaling bij deur-aan-deurverkopen zit, waarbij het leveranciers en verkoopsagenten is verboden om aan te bellen als een klant zich hiertegen verzet via een sticker op de bel of brievenbus.
9 reacties

Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie
Door het plaatsten van een reactie, ga je akkoord met de gedragsregels


 • Andre DM

  Een bende jojo's , den ondergang van het land

 • Van Eersel Guy

  Stelleke niks nutten, er veranderd niks veel praat ja

 • Lilianne Van Neylen

  Nee, ik vertrouw er ook geen enkele. Niet voor niets dat Peeters hier testaankoop geniepig buiten gehouden heeft

 • Tse Gevaara

  Is dat een formule met of zonder zitpenningen??

 • Eddy Bryon

  Groot gelijk , Marc !!!