Energiearmoede blijft realiteit voor veel Belgische gezinnen

Shutterstock
Uit een studie van energieregulator CREG over het energieverbruik in 2018 blijkt dat veel Belgische gezinnen in energiearmoede leven. Eenoudergezinnen of alleenstaanden met een laag inkomen die zich met elektriciteit verwarmen, behoren tot de meest kwetsbare groep.

Over wat energiearmoede exact betekent, bestaat geen eenduidige definitie of standaard. Sommige Afrikaanse landen hanteren die bewoording wanneer er helemaal geen toegang is tot energie. Dat maakt de term in Europa eerder relatief. De CREG houdt het bij huishoudens die meer dan een tiende van hun beschikbare netto-inkomen (na aftrek van de huisvestingskosten) aan de betaling van hun elektriciteits- en gasfactuur besteden. 

Wanneer we die definitie hanteren, zijn volgens de CREG volgende huishoudens die hun woning en warm water met aardgas verwarmen, getroffen: 

* 20 tot 30% van de alleenstaanden

* 2% van de huishoudens met twee volwassenen zonder kinderen ten laste

* 6 tot 10% van de huishoudens met twee volwassenen en twee kinderen ten laste

* 40 tot 50% van de eenoudergezinnen

Dit betekent dat minstens 400.000 Belgische huishoudens in energiearmoede leven. Dit cijfer heeft enkel betrekking op huishoudens die gas en elektriciteit in hun woning verbruiken en op de vier typologieën huishoudens uit de in december gepubliceerde studie van de CREG. 

Verborgen energiearmoede

Bij huishoudens die enkel elektriciteit verbruiken voor hun woning en warm water kan het aandeel van de energiefactuur ten opzichte van de inkomsten bijzonder hoog oplopen: tot 20% van de beschikbare mediane inkomens voor eenoudergezinnen. Volgens de CREG mogen we ervan uitgaan dat die gezinnen hun energieverbruik verminderen om de impact op hun koopkracht te beperken. Dat omschrijft de energieregulator als ‘verborgen energiearmoede’.

5,2% niet in staat om woning voldoende te verwarmen

De CREG ging verder ook na hoe gezinnen energiearmoede zelf percipiëren. In 2018 heeft 5,2% van de ondervraagde bevolking aan het Belgische statistiekbureau Statbel geantwoord niet in staat te zijn om de woning naar behoren te verwarmen. De evolutie van die subjectieve energiearmoede ligt de laatste tien jaar in lijn met de evolutie van de gemiddelde courante prijs van aardgas.

Sociale tarieven niet altijd toereikend

De sociale tarieven voor elektriciteit en aardgas zorgen er deels voor dat het aandeel van de energiefactuur ten opzichte van het budget beperkt blijft. Ze zijn goed voor een vermindering met bijna 40% van de gemiddelde gecumuleerde elektriciteits- en aardgasfacturen. 

Maar, omdat die sociale tarieven afhangen van het statuut van de gezinnen of de personen in kwestie - denk bijvoorbeeld aan het gewaarborgd inkomen voor bejaarden - en niet van het inkomensniveau, vlakken ze het probleem van energiearmoede niet helemaal of toch niet bij iedereen weg. De energiefactuur stijgt bovendien, en ook dat voelen singles en eenoudergezinnen het meest.

Hoe besparen?

Het spreekt voor zich dat een lager energieverbruik en goedkopere energiefactuur voor elektriciteit en aardgas een gunstig effect hebben op de verhouding tussen inkomen en energie-uitgaven. Als consument doet u er sowieso goed om regelmatig na te gaan hoe u uw verbruik nog kan verminderen. 

Dat kan door uw huidig energietarief regelmatig te vergelijken met het actuele marktaanbod. Hoewel consumenten zich steeds beter bewust zijn van het feit dat overstappen van energieleverancier echt wel kan lonen, zijn er nog steeds veel gezinnen die letterlijk honderden euro’s te véél betalen voor hun energiefactuur. 

Lees meer op Mijnenergie.be:

Hoe u in 2020 flink bespaart op uw energiefactuur

8 tips om minder te betalen voor uw gas

Deze energieleveranciers geven de beste welkomstkortingen

Bronmijnenergie.be.