Een zichtrekening openen? Hou de kosten in het oog!

Wie een bankrekening opent, besteedt best wat tijd aan de keuze van de beste formule.
Shutterstock Wie een bankrekening opent, besteedt best wat tijd aan de keuze van de beste formule.
Let op: betalen kost ook geld. De meeste banken rekenen niet alleen kosten aan voor het aanhouden van een zichtrekening, ook het uitvoeren van verrichtingen wordt vaak getarifeerd. Het komt er voor dan ook op aan om goed rond te kijken. Door het kiezen van de juiste zichtrekening kan je veel besparen.

Recht op een basisbankdienst

Eerst het goede nieuws. Iedereen heeft recht op een zichtrekening. Elke bank is dan ook verplicht om u een zichtrekening te openen waarop u geld kan plaatsen, het er weer kan afhalen, overschrijvingen van kan doen, doorlopende betalingsopdrachten geven en domiciliëringen toestaan.

Voor de basisbankdienst, zoals het recht heet, mag de bank in 2016 15,17 euro aanrekenen. Voor dat bedrag heeft u dit jaar recht op 36 verrichtingen aan het loket als u een bankkaart hebt. Heeft u geen bankkaart, dan mag u er 72 doen. Doet u er meer, dan mag de bank u hiervoor extra kosten aanrekenen.

Het recht op de basisbankdienst is evenwel beperkt. U kunt het niet inroepen als u reeds een andere zichtrekening heeft, zelfs al is dat bij een andere bank. Ook niet wanneer u voor minstens 6.000 euro aan spaargeld heeft staan of voor hetzelfde bedrag aan leningen heeft lopen.

De basisbankdienst kwam er dan ook vooral om mensen te helpen die anders de deur werden gewezen door de banken omdat ze voor hen financieel weinig interessant waren.  In concreto: weinig geld op hun rekening hadden en veel verrichtingen deden.

Keuze uit tientallen formules

Het gros van de consumenten beschikt echter over een klassieke bankrekening met bijhorende dienstverlening. Vaak rekenen de banken hiervoor een vast bedrag per maand, per trimester of per jaar aan, waarvoor de klant een aantal verrichtingen kan doen. Doet hij er extra of wil hij meer dienstverlening, dan moet hij bijbetalen. 

Daarnaast worden ook heel wat pakketformules aangeboden, waarin een aantal verrichtingen, een aantal bankkaarten en eventueel een aantal verzekeringen gebundeld worden. De prijs van het geheel is dan goedkoper dan de prijs van alle onderdelen samen.

Het aantal formules op de Belgische markt loopt in de tientallen. Het is dan ook niet eenvoudig om er de juiste uit te pikken. Al zijn er hulpmiddelen. Zo is elke bank verplicht om u een jaarlijks overzicht van uw kosten te melden. U kunt via dit overzicht ook zien wat uw effectief verbruik van bankdiensten is.

Cruciaal is te weten wat u precies nodig heeft. Die extra bankkaart kan leuk zijn, maar gaat u ze effectief gebruiken? En kunt u dure manuele transacties niet vervangen door bijvoorbeeld een goedkope domiciliëring? Of: afhalen van geld uit de muur van uw eigen bank is gratis of goedkoper dan het afhalen van geld uit de muur bij een andere instelling.

Veel of weinig verrichtingen

Als u weinig verrichtingen doet, kunt u opteren voor een gratis zichtrekening. Een overzicht van dergelijke gratis zichtrekeningen vindt u op Spaargids.be.

Het gratis karakter van dergelijke zichtrekeningen slaat vaak op het feit dat er geen jaarbijdrage betaald moet worden. Voor het uitvoeren van verrichtingen moet soms wel en soms niet worden betaald. En sommige verrichtingen zijn dan weer niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat via bepaalde rekeningen enkel elektronische verrichtingen gedaan kunnen worden. Kijk dus goed na wat uw bank u voorstelt.

Doet u veel verrichtingen, dan kiest u wellicht beter voor een all-informule. Ook hier kunt u via Spaargids.be opzoeken welke pakketformule het beste resultaat geeft voor uw persoonlijk betalingsprofiel.  

Laat u dus niet verleiden tot meer uitgebreide pakketten van bankdiensten als u weet dat u een groot deel ervan toch niet nodig heeft.

We simuleerden de kosten voor iemand die op zijn zichtrekening 1 betaalkaart en 1 kredietkaart wil, alsook toegang tot internetbankieren. Maandelijks haalt hij 2 keer geld af aan de automaat bij de eigen bank en 1 keer elders, betaalt hij 8 keer met de bankkaart, doet hij 8 elektronische overschrijvingen, geeft hij nog 2 papieren betaalopdrachten af in het kantoor en heeft hij gemiddeld 1.000 euro op zijn rekening staan. Bij gebruik van KeyPack van Keytrade leverde ons dat op jaarbasis 6 euro aan kosten op. Bij de Comfort-rekening van Nagelmackers zou ons dit 214,08 euro kosten, bij de Gold-rekening van Banca Monte Paschi zelfs 239,88 euro.

'In het rood'

Wie geregeld in het rood wil gaan op zijn rekening houdt best ook de rentevoet in het oog. Die kan ook bij de huidige lage rentestand aanzienlijk oplopen. Het wettelijke maximum voor toegestane debetsaldi tot 1.250 euro ligt op 14,50%.

Ten slotte bieden veel banken nog een rekeningverzekering aan. Die beloven uw nabestaanden de uitbetaling van een bedrag indien u sterft ten gevolge van een ongeval. Stelt u dat op prijs of vindt u dat niet nodig?

De oefening maken, wordt straks wellicht nog interessanter. Nu de bankiers minder winst maken uit het verschil tussen de intresten die ze ontvangen op hun leningen en de intresten die ze zelf betalen op de aangetrokken spaargelden zijn ze immers op zoek naar andere manieren om hun inkomsten op te drijven. Een van de mogelijkheden is het duurder maken van het betalingsverkeer, waardoor er dus hogere kosten voor de diensverlening rond de zichtrekening in het verschiet liggen.

Lees op Spaargids.be ook

- Kleine betalingen steeds meer via Bancontact uitgevoerd
- KBC lanceert eerste bankapp voor jongeren
- Belgen laten tot 450 miljoen euro intrest liggen op hun zichtrekeningen