Gesponsorde inhoud

Een woonlening zonder uw beleggingen te moeten verkopen?

Shutterstock
Wil u een lening afsluiten voor een tweede verblijf of een opbrengsteigendom? Dan denkt u misschien automatisch aan een hypothecair krediet met het onroerend goed als waarborg. Maar als u over een beleggingsportefeuille beschikt kan het ook anders.

Met een DB Investment Loan van Deutsche Bank gebruikt u uw beleggingsportefeuille als waarborg. Door uw effectenrekening in pand te geven, kunt u heel wat kosten uitsparen: Geen hypotheek- of notariskosten en geen notariële akte.

Ook dient u geen schuldsaldoverzekering af te sluiten, of enige andere formaliteiten te vervullen zoals het hebben van een loondomiciliëring.

Bovendien behoudt uw beleggingsportefeuille alle kansen op een potentiële meerwaarde, blijft u eventuele coupons en/of dividenden ontvangen en kan u uw beleggingen verder blijven beheren, weliswaar mits voorafgaand akkoord van de bank en voor zover de pandwaarde voldoende blijft voor de verdere looptijd van de lening. Echter, indien de pandwaarde daalt tijdens de looptijd van de lening bestaat de mogelijkheid dat u om een bijkomende waarborg wordt gevraagd.

Voor de aflossing van het krediet zijn er twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is de bulletformule, waarbij u tijdens de looptijd van de lening alleen intresten betaalt en op het einde van de looptijd het volledige kapitaal in één beweging aflost. Deze optie is het meest voor de hand liggend wanneer u op termijn bijvoorbeeld een groepsverzekering of het kapitaal van uw pensioensparen krijgt uitgekeerd. U koopt vandaag aan de huidige vastgoedprijzen en u leent aan de huidige, lage voorwaarden.

Of u kunt opteren voor een meer klassieke formule waarbij u maandelijks met een vast bedrag kapitaal en intresten aflost.

Voor beide keuzes is het tarief voor de volledige looptijd vast. Een combinatie van beide formules is eveneens mogelijk.

Hoeveel u kunt lenen, hangt af van uw terugbetalingscapaciteit en van de omvang en de aard van de effectenportefeuille die in pand wordt gegeven (obligaties, aandelen, fondsen, notes,…). Met een veeleer conservatieve portefeuille kunt u meer lenen dan met een beleggingsportefeuille van dezelfde omvang die gedomineerd wordt door meer risicovolle investeringen.

Een DB Investment Loan is beschikbaar vanaf 50.000 euro en is voorbehouden voor Personal en Private Banking cliënten van Deutsche Bank, onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier. De minimale looptijd van het krediet is 6 maanden en de maximale looptijd 20 jaar. Bij het aangaan van de lening betaalt u een eenmalige dossierkost van 200 EUR.

Tot slot nog dit: Een DB Investment Loan kan voor elk economisch doel, evenals het financieren van te betalen erfrechten. De lening kan zowel voor privé als voor professionele doeleinden worden gebruikt.

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD

De DB Investment Loan met privé doeleinden en onroerende bestemming is een kredietovereenkomst onderworpen aan de bepalingen van het Boek VII van het Wetboek Economisch Recht met betrekking tot het hypothecair krediet. Indien het krediet een roerende bestemming heeft of renovatiewerken financiert voor privé-doeleinden, is de DB Investment Loan een lening op afbetaling onderworpen aan de bepalingen van het Boek VII van het Wetboek Economisch Recht met betrekking tot het consumentenkrediet.