Drinkwater vanaf volgend jaar goedkoper voor zuinige gezinnen

Vanaf 2016 zullen gezinnen die zuinig omspringen met drinkwater minder betalen dan nu. Wie veel water verbruikt, bijvoorbeeld om het zwembad te vullen of vaak het gazon te sproeien, zal meer betalen. Dat blijkt uit de nieuwe tariefstructuur voor drinkwater, die de Vlaamse regering vandaag goedkeurde. De nieuwe tarieven zouden voor de Vlaamse overheid en de drinkwatermaatschappijen geen hogere of lagere opbrengsten genereren.

Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen voortaan bevoegd voor de drinkwaterfactuur. Eerder was al bekend dat de Vlaamse regering de gratis hoeveelheid drinkwater (15m³ per gezinslid) zou afschaffen. Nu is er een beslissing over de volledige nieuwe tariefstructuur.

Vanaf 1 januari volgend jaar komt er een progressief tarief. Bij zuinig gebruik wordt een lager tarief aangerekend, bij een royaler gebruik een hoger tarief. Er komt een gezinscorrectie van 20 euro per gezinslid en er blijven sociale correcties voor doelgroepen als leefloners en personen met een handicap.

Vooral gezinnen met een gemiddeld verbruik zullen erop vooruitgaan. Zo betaalt een koppel met drie kinderen bij een verbruik van 157 m³ volgend jaar 531 euro, tegenover 610 euro nu. Een koppel met drie kinderen dat minder zuinig is en een verbruik van 314 m³ heeft, betaalt nu 1.272 euro en zal de factuur volgend jaar zien stijgen tot 1.331 euro.

Ook gezinnen met kinderen en een laag verbruik (en dus sowieso een lagere factuur), zien hun kosten voor drinkwater nog wat dalen, zij het minder uitgesproken. Voor het verbruik in een tweede verblijf gaat de factuur in elk geval omhoog.

Volgens minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) is de nieuwe tariefstructuur gebaseerd op het principe "de vervuiler betaalt". "De overheid investeert jaarlijks ruime publieke middelen in de watervoorziening. Diezelfde overheid wil daarom stimulansen geven om verspilling tegen te gaan", zegt Schauvliege".

Sp.a gelooft niet dat de waterfactuur zal dalen

Oppositiepartij sp.a gelooft niet dat de waterfactuur zal dalen met de nieuwe tariefstructuur die de Vlaamse regering heeft vastgelegd. Vlaams sp.a-parlementslid Rob Beenders spreekt van "gegoochel met cijfers".

"De waterfactuur bestaat uit drie delen. Er is de prijs van het drinkwater, maar er is ook de bijdrage die we betalen voor de aanleg van rioleringen en de bijdrage die we betalen voor de zuivering van het water. De twee laatste componenten, die gemiddeld 54% van de waterfactuur uitmaken, werden net verhoogd door deze Vlaamse regering met gemiddeld 100 euro per gezin. Dit verzwijgt minister Schauvliege in haar communicatie. Het is makkelijk om eerst 100 euro meer te vragen en vervolgens 20 euro terug te geven. Het resultaat blijft een stijgende waterfactuur voor alle Vlamingen", zegt Beenders.

De nieuwe tarieven zijn volgens sp.a nadelig voor huishoudens die weinig water verbruiken, zeker als het om singles en gepensioneerden gaat. "De keuze om gezinnen korting te geven op basis van gezinsgrootte is onrechtvaardig", zegt Beenders. "Nog voor een druppel water verbruikt werd, zal een single of een alleenstaande moeder met kind al een stuk meer betaald hebben dan een koppel met drie kinderen. Dat is fundamenteel oneerlijk. En bovendien niet van deze tijd. Vele gezinnen zijn vandaag nieuw samengesteld. Co-ouderschap is al lang geen uitzondering. Als kinderen gedomicilieerd werden bij de moeder, zal de vader de volle pot betalen, want jammer genoeg geen recht hebben op korting".

Volgens Beenders gaat het ook niet op om over een "gemiddeld gezin" te spreken, omdat de watertarieven heel erg van regio tot regio verschillen. "Een koppel met drie kinderen in Heusden-Zolder, krijgt een heel andere waterfactuur dan hetzelfde type-gezin in Antwerpen", zegt de sp.a'er.