Derdebetalersregeling is te beperkt, te ingewikkeld en te stigmatiserend voor sp.a

ANP
Sp.a noemt de invoering van de derdebetalersregeling voor patiënten die een verhoogde tegemoetkoming genieten een stap in de goede richting, maar vraagt zich af waarom het systeem niet meteen voor alle patiënten kan gelden.

Huisartsen zijn vanaf 1 oktober verplicht de derdebetalersregeling toe te passen bij patiënten die de verhoogde tegemoetkoming genieten. Van de maatregel zullen ongeveer 1,9 miljoen mensen kunnen genieten. Het remgeld betalen ze net als de rest van de bevolking aan de arts, maar het gedeelte dat de andere Belgen terugkrijgen via het ziekenfonds, moeten ze niet eerst meer zelf betalen.

Volgens sp.a staat het E-health-platform intussen ver genoeg om de regeling voor iedereen te laten ingaan. "Blijkbaar houdt de regering van de nodige administratieve rompslomp: complex voor de patiënt en voor de arts", stelt Kamerlid Karin Jiroflée.

De partij wijst erop dat een kwart van de gezinnen gezondheidsuitgaven maar moeilijk kan inpassen in het gezinsbudget. "Zorguitstel heeft zeer kwalijke gevolgen voor de individuele patiënt maar ook voor de gezondheidszorg", waarschuwt Jiroflée.