De btw-verhoging van elektriciteit dreigt u meer te kosten dan voorzien

Regering realiseert tweede indexsprong door btw-verhoging niet op te nemen in gezondheidsindex

afp
Het verhoogde btw-tarief op elektriciteit vanaf 1 september, van 6 naar 21 procent, zal naar alle waarschijnlijkheid worden "geneutraliseerd" bij de berekening van de gezondheidsindex. Dat houdt kort gezegd in dat de btw-verhoging u meer zal kosten dan verwacht.

De elektriciteitsprijs valt binnen de gezondheidsindex, maar de regering zal volgens de RTBF beslissen om de verhoging niet te laten meetellen bij de berekening van de index. Dat betekent dat de ingreep een pure factuurverhoging wordt. Als ze wel zou worden opgenomen in de index, dan zou de verhoging voor de overheid deels uitdraaien op een nuloperatie.

Het besluit zou volgens de RTBF zijn bekrachtigd tijdens een vergadering van kabinetsverantwoordelijken en later deze week naar alle waarschijnlijkheid bevestigd worden tijdens een geplande elektronische ministerraad.

Mensen die in duurzame warmtepompen geïnvesteerd hebben, worden het grootste slachtoffer van de stijgende elektriciteitsfactuur

Hoe zit dat?

Door de btw-verhoging van 6 naar 21 procent te "neutraliseren" in de berekening van de gezondheidsindex, voorkomt de overheid een toename van de index. Zo realiseert de regering eigenlijk een tweede indexsprong.

Dat zit zo: vanaf september zal de btw op elektriciteit en dus de totale prijs van uw elektriciteitsfactuur toenemen. Normaal gezien zou zo'n stijging zorgen voor een toename van de gezondheidsindex. Die wordt gebruikt als basis voor de indexering van pensioenen, sociale uitkeringen en sommige lonen en wedden.

De regering heeft anders beslist, waardoor (toekomstige) loonsverhogingen en sociale uitkeringen dus geen rekening zullen houden met de verhoging van de btw van 6 naar 21 procent. Volgens een brief van de Inspectie van Financiën was de gezondheidsindex nochtans op weg om de spilindex te overschrijden, waarbij de lonen automatisch zouden worden aangepast.

Hoe dan ook zal iedereen de hogere elektriciteitsfactuur voelen. Voor een gemiddeld gezin zou het gaan om een meerkost van 250 euro per jaar. Volgens consumentenorganisatie Test-Aankoop zal de elektriciteitsprijs daardoor in een jaar met meer dan 50 procent zijn gestegen.