België promoot 'unieke' belastingontwijking

thinkstock
Om buitenlandse bedrijven en investeerders naar België te halen, promoot ons land zogenaamde "excess profit rulings". Internationale spelers kunnen daarmee een groot deel van hun winst onbelast opstrijken. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag.

Zo'n "excess profit ruling" komt erop neer dat de Belgische poot van een multinational in ons land, na onderhandelingen met een rulingcommissie, alleen belastingen betaalt op de winst die het als alleenstaand bedrijf zou boeken. De winst die te danken is aan de voordelen die het heeft als onderdeel van een multinational, de "excess profit", wordt niet belast. Het gaat om schaalvoordelen, reputatie, knowhow of goede handelsrelaties met zusterbedrijven.

De kranten wijzen erop dat de regeling niet illegaal is. Toch stellen ze, de ophef over LuxLeaks indachtig, zich vragen. De winst die in België wordt vrijgesteld, wordt namelijk niet automatisch belast in de andere landen waar het bedrijf actief is. Want België brengt buitenlandse administraties niet op de hoogte van de rulings. Ook kent ons land een vrijstelling toe zelfs als duidelijk is dat bedrijven niet belast worden in het buitenland.

Meer jobs

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) pleit ondertussen voor meer fiscale transparantie op Europees niveau. Hij reageert daarmee op de berichtgeving rond de excess profit ruling. De minister wijst er wel op dat de investeringen die met die rulings aangetrokken worden ook voor jobs zorgen.

"Fiscale transparantie is voor mij een absolute prioriteit. We nemen daartoe ook de nodige initiatieven, op Europees niveau en onder meer ook richting Luxemburg. Er moet meer transparantie komen, zodat voor iedereen klaar en duidelijk is welk fiscaal beleid elke Europese lidstaat voert", zegt Van Overtveldt. "Wij willen geen achterkamertjespolitiek", zegt de minister in De Standaard.

"Ik ben ook niet tegen meer fiscale harmonisatie binnen de Europese Unie, maar dan wel met respect voor de evenwichten. Elk Europees land werkt met een eigen fiscaal beleid op maat. Dit stelt de lidstaten in staat een eigen beleid te voeren om investeringen aan te trekken. De monetaire unie - waar ik volledig achter sta - heeft ons nationaal beleidsinstrumentarium al behoorlijk ingeperkt. Laten we niet vergeten dat die investeringen ook jobs genereren. Het is in dat opzicht ook normaal dat een land zijn troeven en tools communiceert en promoot".

Van Overtveldt wijst erop dat de excess profit ruling in 2004, onder paars dus, werd ingevoerd. Hij zegt dat de rulings transparant zijn: de regeling staat in de wet en de voorwaarden om een ruling te krijgen worden gepubliceerd.

Europa houdt overigens een oog in het zeil. "De Europese Commissie monitort voortdurend de fiscale stelsels van de Europese lidstaten in het licht van de staatssteun-bepalingen. Eén van de fiscale stelsels die op dit ogenblik worden bekeken, zijn de excess profit rulings. De Commissie krijgt daarbij uiteraard de volledige medewerking van de regering en onze administratie", zegt Van Overtveldt.