Ageas moet Fortis-beleggers schadevergoeding betalen

Het Belgisch-Nederlandse Fortis heeft in 2008 beleggers misleidend en onvolledig geïnformeerd, zodat aandeelhouders recht hebben op schadevergoeding. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vandaag geoordeeld. Volgens belangenorganisatie FortisEffect kunnen ook Belgische beleggers zich nog aanmelden voor een schadevergoeding. Het aandeel van verzekeraar Ageas, een overblijfsel van het ter ziele gegane Fortis, werd na de uitspraak opgeschort op de beurs van Brussel. Na het hervatten van de handel zakte het aandeel meer dan 18 procent.

De beslissing van het hof betreft een procedure die de belangenorganisatie FortisEffect en enkele voormalige aandeelhouders tegen Fortis (tegenwoordig Ageas geheten) en de Nederlandse Staat hebben aangespannen.

Volgens het hof heeft Fortis beleggers destijds misleid door na de eerste financiële reddingsoperatie door de overheid in de media te berichten dat Fortis er "financieel sterker voorstond dan ooit". Daardoor heeft Fortis, dat wist dat die informatie onjuist was, aan de markt een misleidend signaal afgegeven en volgens het hof beleggers op het verkeerde been gezet.

Naar aanleiding van de gewraakte mededelingen hebben beleggers mogelijk besloten aandelen Fortis te kopen of deze te behouden. Zij kunnen daardoor schade hebben geleden. Fortis is voor die schade aansprakelijk, oordeelt het hof. Na de uitspraak werd het aandeel van Fortis-erfgenaam en verzekeraar Ageas, dat voor die schadevergoeding zal moeten opdraaien, opgeschort.

Schadevergoeding nog te bepalen
Fortis kwam in september 2008, ten tijde van de wereldwijde kredietcrisis, in zwaar weer terecht. Twee achtereenvolgende reddingsoperaties door onder meer de Belgische en Nederlandse staat hebben er toen toe geleid dat de Nederlandse activiteiten van het Fortisconcern, inclusief ABN Amro, in handen van de Staat zijn gekomen.

De vorderingen van FortisEffect en de aandeelhouders tegen de Nederlandse staat zijn door het hof afgewezen. De berichtgeving van de Staat in de media over de financiële positie van Fortis en de mededelingen van toenmalig Nederlands minister van Financiën Wouter Bos daarover in de Tweede Kamer acht het hof niet te positief en ook niet misleidend. Die waren niet gericht tot beleggers, maar hadden tot doel te voorkomen dat rekeninghouders en spaarders van Fortis op grote schaal hun tegoeden zouden opnemen, aldus het hof.

De omvang van de door Fortis aan de aandeelhouders te vergoeden schade zal in een aparte procedure door het hof worden beoordeeld.

De Nederlandse belangenvereniging viseert ook de ex-bestuurders van Fortis, zoals voorzitter Maurice Lippens en CEO Jean-Pierre Votron.
BELGA De Nederlandse belangenvereniging viseert ook de ex-bestuurders van Fortis, zoals voorzitter Maurice Lippens en CEO Jean-Pierre Votron.

Ook Belgen kunnen zich melden
De uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam dreigt verstrekkende gevolgen te hebben voor Ageas, erfgenaam van Fortis. De schadevergoedingen kunnen oplopen in de miljarden euro's, zegt advocaat Adriaan De Gier van FortisEffect. Belgische beleggers die tussen eind september 2008 en begin oktober 2008 een belang hadden in Fortis -via aandelen, obligaties of opties- kunnen zich trouwens nog steeds aanmelden bij de belangenvereniging, om een kans te maken op een schadevergoeding.

Beleggers kunnen zich aanmelden via de website www.fortiseffect.nl, waar een aanmeldformulier kan worden aangeklikt. De procedure is nagenoeg gratis, los van enkele tientallen euro administratiekosten per jaar, zegt De Gier. "Binnen een drietal maanden willen we de procedure voor de schadevergoeding opstarten. Dan wordt de inschrijvingsperiode afgesloten".

Cassatie
De advocaat is opgetogen met het arrest, waartegen wel nog cassatieberoep mogelijk is. FortisEffect gaat trouwens zelf ook in cassatie, omdat enkel Fortis (het huidige Ageas) werd veroordeeld en niet de Nederlandse staat. "Ook die heeft nochtans beleggers misleid in de periode tussen de 'eerste redding' (28 september 2008) en de 'tweede redding' (3 oktober 2008)", meent de advocaat.

Door de Nederlandse staat te viseren hoopt de beleggersvereniging ook meer geld binnen te kunnen rijven. In het najaar van 2008 waren er 1,2 miljard Fortis-aandelen, los van obligaties en opties. Het aandeel zakte in die periode van 5 euro naar 80 eurocent. "De schade loopt dus in de miljarden", aldus De Gier. FortisEffect vertegenwoordigt nu een 5000-tal beleggers, die samen 200 miljoen euro schade hebben geleden.

De Nederlandse belangenvereniging viseert daarnaast ook de ex-bestuurders van Fortis, zoals voorzitter Maurice Lippens en CEO Jean-Pierre Votron. "Of zij al dan niet kwijting hebben gekregen van Fortis doet er niet toe, zij zijn door ons al aansprakelijk gesteld", aldus de advocaat.

Precedent
Advocaat Laurent Arnauts, die zo'n 1.300 Fortis-beleggers vertegenwoordigt, verwacht dat de uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam een belangrijk precedent kan zijn voor de lopende rechtszaken in België. Hij meent ook dat de redenering over misleidende communicatie niet alleen toepasbaar is op de laatste week van Fortis, maar op de hele periode 2007-2008. "De bank verzweeg niet alleen zaken, ze stelde in haar actieve communicatie de zaken te rooskleurig voor".

De advocaat verwondert zich ook over het feit dat Ageas tot op vandaag nog geen provisie heeft aangelegd voor de gerechtelijke risico's in deze zaak, terwijl het zijn cashreserves wel gebruikt voor dividenden en aandeleninkoopprogramma's. "In feite misleidt men de belegger tot op de dag van vandaag", aldus Arnauts.

Het aandeel van Ageas kreeg zware klappen na de uitspraak van het Gerechtshof in Amsterdam. Omstreeks 15.30 uur stond dat al meer dan 18 procent lager.