"Verhoog accijnzen op tabak"

PHOTO_NEWS
De Coalitie tegen tabak, een groep van een tiental gezondheidsorganisaties, eist een aanzienlijke verhoging van de accijnzen op sigaretten en roltabak. Een deel van de meeropbrengst van de accijnsverhoging moet volgens de coalitie dienen voor het gratis beschikbaar maken van rookstopondersteuning voor de meest kwetsbare groepen rokers.

Daarnaast eisen de antitabakverenigingen ook de verplichte vermelding van waarschuwingsfoto's en het nummer van Tabakstop op de verpakkingen van roltabak vanaf begin 2015. De eisen worden gelanceerd naar aanleiding van De Werelddag tegen tabak vandaag.

Tot voor kort heeft de wetenschappelijke wereld de kracht van nicotine ernstig onderschat, zo stelt de Nationale Coalitie Tegen Tabak. Het is een uitermate hardnekkige drug, die in onze maatschappij 'normaal' en 'ingeburgerd' is. Toch zal de helft van de huidige 2,15 miljoen Belgische rokers overlijden aan hun tabaksverslaving.

De verslaving aan nicotine treedt bijzonder snel op: een meisje van 16 jaar verliest op nauwelijks drie maanden de controle over haar verslaving, een jongen van die leeftijd na zes maanden. Bij alcohol treedt het stadium van controleverlies pas gemiddeld na 30 jaar op.

Het aantal mensen dat spontaan kan stoppen met roken, is zeer laag: zonder hulp van buitenaf bedraagt het slechts 3 à 5 procent. Cocaïne- en heroïneverslaafden halen daarentegen 15 tot 20 procent bij een eerste poging om te stoppen.

De Nationale Coalitie tegen Tabak bestaat uit de Belgische Cardiologische liga, ASL, APB, FARES, Observatoire de la santé du Hainaut, SEPT asbl, SSMG, Stichting tegen Kanker, Vigez, VLK en VRGT.