"Slechte communicatie rond afschakelplan"

Piet Vanthemsche.
BELGA Piet Vanthemsche.
Boerenbond-voorzitter Piet Vanthemsche is niet te spreken over de communicatie rond het afschakelplan bij stroomonderbreking. Ter gelegenheid van de Dag van de Landbouw uitte Vanthemsche ook zijn bezorgdheid over de handelsboycot van Rusland en zijn nieuwsgierigheid over de visie van de nieuwe Vlaamse regering over de toekomst van de landbouw.

Al meer dan 30 jaar organiseren de Boerenbond en de Landelijke Gilden op de derde zondag van september de Dag van de Landbouw. Een dag waarop de initiatiefnemers de Vlaamse land-en tuinbouw onder de aandacht willen brengen.

"Niet dat het onze sector recentelijk aan aandacht ontbreekt", opende Piet Vanthemsche. "Ongewild halen we al meer dan een maand het nieuws door de handelsboycot die Rusland uitriep tegen alle Europese land- en tuinbouwproducten en een aantal voedingswaren. Die zal vroeg of laat alle land- en tuinbouwsectoren treffen. En ik vrees dat we dit lang zullen voelen. Alle sectoren zullen solidariteit uit de gemeenschap nodig hebben en Europa moet hierin voluit verantwoordelijkheid nemen", aldus Vanthemsche.

De voorzitter van de Boerenbond was ook niet te spreken over de communicatie rond het afschakelplan bij stroomonderbreking. "Als het de bedoeling was om de mensen bang te maken, dan is dat gelukt. De communicatie was onduidelijk en ronduit slecht. Dat baart ons zorgen, want alle land- en tuinbouwbedrijven zijn moderne ondernemingen met een grote energiebehoefte en dus enorm afhankelijk van stroom."

Joke Schauvliege.
BELGA Joke Schauvliege.

"Onze producenten dragen gevolgen van boycot"
Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege gaf ter gelegenheid van de Dag van de Landbouw meer uitleg over de voornaamste aandachtspunten op vlak van landbouw in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. "De volgende vijf jaar wil ik werk maken van een verbreding van het landbouwbeleid en daarbij ten volle inzetten op de volledige agro-voedingsketen. Natuurlijk wil ik volop ontwikkelingskansen scheppen voor gespecialiseerde landbouwbedrijven, maar ook kleinschaligere initiatieven -zoals hoevetoerisme, boerenmarkten en thuisverkoop- promoten", aldus Schauvliege.

"Wij zijn ervan overtuigd dat er plaats is voor een sterke landbouw in Vlaanderen", meent Schauvliege. "Uiteindelijk stelt de agrovoedingscluster in Vlaanderen in 40.000 bedrijven maar liefst 155.000 mensen te werk. De Belgische handel in land- en tuinbouwproducten kende in 2013 weliswaar een zekere mate van stabilisering, maar blijft een van de belangrijkste pijlers van onze economie." Zo wees ze erop dat België goed is voor 8 procent van de totale agrarische uitvoer van de EU-lidstaten.

Schauvliege kwam ook terug op de impact van de handelsboycot van Rusland. "Onze producenten zijn op geen enkele manier betrokken bij dit geopolitieke conflict, maar dragen er wél de gevolgen van. De finale oplossing ligt op het Europese niveau, waar budget moet worden gezocht. De producenten die het hardst getroffen zijn moeten het snelst geholpen worden." De "volstrekt willekeurige boycot" toont het belang van een goede risicospreiding aan, aldus Schauvliege.