"Puntensysteem moet huidig pensioenstelsel vervangen"

Een expertencommissie onder leiding van voormalig minister Frank Vandenbroucke stelt een puntensysteem voor.
BELGA Een expertencommissie onder leiding van voormalig minister Frank Vandenbroucke stelt een puntensysteem voor.
Als we de pensioenen willen kunnen blijven betalen, dan moet de nieuwe federale regering onmiddellijk werk maken van een grootscheepse hervorming. Dat zegt een expertencommissie onder leiding van voormalig minister Frank Vandenbroucke. Die stelt een puntensysteem voor: wie langer werkt, krijgt meer, weet De Morgen.

De commissie Pensioenhervorming heeft na ruim een jaar werk eindelijk haar aanbevelingen klaar. De kernboodschap: de volgende regering mag niet talmen. Wil de staat ieders pensioenen kunnen garanderen, dan moeten er deze legislatuur dringend grote hervormingen doorgevoerd worden.

Puntensysteem
De commissie stelt een puntensysteem voor, waarbij men meer punten verzamelt naargelang men langer werkt en naargelang de hoogte van het loon. Hoe meer je verdient en hoe langer je werkt, hoe hoger je pensioen met andere woorden.

Door iedereen langer te laten werken, moet de gemiddelde hoogte van de pensioenen behouden blijven. Vervroegd pensioen blijft mogelijk in de visie van Frank Vandenbroucke en co, mits een correctie op basis van de lengte van de loopbaan. Minimumpensioenen worden vereenvoudigd en aangepast aan de huidige samenlevingsvormen.

Pensioencomité oprichten
De commissie maakt zich sterk dat ze op die manier goede pensioenen kan waarborgen. Op voorwaarde ten minste dat de kloof tussen het loon en het pensioen niet te groot wordt en dat de pensioenbijdragen op arbeidsinkomens binnen bepaalde grenzen blijven.

De commissie dringt erop aan dat er zo snel mogelijk een nieuw Nationaal Pensioencomité opgericht wordt om de sociale kwaliteit en de financiële houdbaarheid van de pensioenen te bewaken. Dat comité, waarin de sociale partners vertegenwoordigd zijn, moet de steun krijgen van een Kenniscentrum voor Pensioenen.