"Europese risicobeoordeling pesticiden loopt mank"

Petra De Sutter.
James Arthur Petra De Sutter.
Er schort iets aan de manier waarop de lidstaten van de Europese Unie en de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) beoordelen of pesticiden waarvoor een markttoelating wordt gezocht kankerverwekkend zijn. 

Dat zegt Europees parlementslid Petra De Sutter (Groen). Ze haalt een studie aan waaruit moet blijken dat de risicobeoordeling van slechts drie van de tien onderzochte pesticiden op een correcte manier is verlopen.

De studie werd uitgevoerd door toxicoloog Peter Clausing in opdracht van de ngo Pesticide Action Network (PAN) Duitsland en de in Brussel gevestigde Health and Environment Alliance (HEAL). Na de controverse rond de markttoelating van onkruidverdelger glyfosaat - een dossier dat bij het Europees Hof in Luxemburg terechtkwam - beslisten die om te laten onderzoeken of de vastgestelde onregelmatigheden uniek waren of ook bij andere pesticiden de kop opstaken. Clausing ging na of de beoordelingsverslagen over een verlengde vergunning van tien pesticiden in overeenstemming met de bestaande Europese richtlijnen gebeurde.

Dat bleek allerminst het geval, leest zijn studie. In slechts drie van de tien gevallen was het resultaat van Clausings risicobeoordeling hetzelfde als dat van de Europese lidstaten en de EFSA. Vier beoordelingen werden niet uitgevoerd volgens de geldende Europese richtlijnen. In drie gevallen ontbraken er significante details in de dossiers, wat volgens de auteur onzekerheid oproept over hoe de Europese autoriteiten tot een conclusie kwamen.

"Het lijkt erop dat de gezondheid van de Europese consumenten routinematig geofferd werd op het altaar van industriebelangen", schrijft Clausing. "Gevestigde belangen lijken bij de markttoelating van pesticiden de bovenhand te hebben, het voorzorgsprincipe wordt terzijde geschoven." 

De auteur betreurt ook dat de wetenschap met de voeten getreden wordt en ziet in zijn studie het bewijs dat het hele glyfosaat-verhaal geen geïsoleerd geval is. Terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) oordeelde dat de onkruidverdelger kankerverwekkend is, is die dat volgens de EFSA niet. De studies waarop de EFSA zich voor zijn inschatting baseerde, werden echter onder de mat gehouden, totdat het Hof de publieke inzage beval.

Europarlementslid Petra De Sutter noemt de nieuwe studie choquerend. "In juli beloofde de nieuwe Europese Commissievoorzitster Ursula von der Leyen de groenen in het Europees Parlement dat ze zich zou baseren op wetenschappelijk bewijs om hormoonverstorende stoffen en pesticiden te beoordelen. Maar nu blijkt dat dit wetenschappelijk bewijs geen stand houdt." Het bewijst voor De Sutter dat het huidige Europees beleid rond pesticiden de volksgezondheid niet op de eerste plaats zet.

De Sutter hoopt dat de nieuwe Commissie met de bevindingen van Clausing aan de slag gaat, "zodat we de afhankelijkheid van pesticiden in Europa in de toekomst kunnen verminderen, in het belang van alle boeren en consumenten die vandaag blootgesteld worden aan schadelijke stoffen".
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.