"Bomen die zonnepanelen hinderen geval per geval bekijken"

Hilde Crevits.
UNKNOWN Hilde Crevits.

Vlaams minister van openbare werken Hilde Crevits is niet van plan een eenvormige regeling uit te werken voor bomen langs gewestwegen die aanleiding geven tot rendementsverlies van zonnepanelen. Dat blijkt uit haar antwoord op een schriftelijke vraag van Sas Van Rouveroij (Open Vld). Eerder wees Milieuminister Schauvliege erop dat Crevits bevoegd is voor de behandeling van aanvragen tot het snoeien van dergelijke overhangende bomen.
 
"Omwonenden die menen rendementsverlies te lijden omwille van de schaduw van bomen langs wegen kunnen zich steeds beroepen op artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot abnormale hinder. De grens tussen normale hinder en overlast is evenwel zeer fijn en moet geval per geval worden bekeken. Het is moeilijk hierin een algemene lijn te trekken", aldus minister Hilde Crevits. (belga/svm)