"Banken zijn voorzichtiger met woonkredieten"

THINKSTOCK
De banken zijn strenger geworden bij het geven van woonkredieten. Dat stelt de Nationale Bank vast in haar jaarlijks rapport over de stabiliteit van de financiële sector. Amper 4 procent van de nieuwe kredieten had vorig jaar bijvoorbeeld een looptijd van meer dan 25 jaar, waar dat vijf jaar geleden nog meer dan 20 procent was.

De Nationale Bank vroeg de laatste jaren herhaaldelijk aan de banken om voorzichtiger om te springen met hypotheekleningen. Vorig jaar nog verklaarde de vorige gouverneur van de NBB, Luc Coene, dat sommige verstrekte leningen nog steeds "wenkbrauwen doen fronsen".

Eind 2013 werd een maatregel genomen om de "schokbestendigheid" van de markt en kredietinstellingen te verhogen, door de risicowegingen die de banken moeten doen, met 5 procentpunten te verhogen. Dat betekende dat de banken een extra buffer moesten aanleggen voor onverwachte risico's.

De boodschap lijkt nu aangekomen te zijn, want de NBB stelt vast dat de banken voorzichtiger geworden zijn. Commercieel vastgoed - kantoren dus - is wel nog een aandachtspunt. De Nationale Bank vraagt dat de banken de kwaliteit van die leningen en de waarde van hun onderpand regelmatig laten beoordelen door derden, om te garanderen dat deze activa correct gewaardeerd worden op hun balans.

Duurder vastgoed
De boodschap over de Belgische vastgoedmarkt is ook wat afgezwakt tegenover vroeger. De voorbije jaren was om de haverklap sprake van een overwaardering van de vastgoedmarkt, maar de NBB mildert nu. De prijzen zijn wel degelijk sterk gestegen, maar daar bestaan in zekere zin verklaringen voor en het stijgingstempo is de laatste twee jaar duidelijk vertraagd.

Toch sluit de centrale bank niet uit dat er alsnog een correctie komt. "Diverse factoren kunnen het prijsverloop neerwaarts beïnvloeden, zoals met name een daling van de beschikbare inkomens in de ongunstige economische context, een (toekomstige) renteverhoging of de implementatie van een minder gulle fiscale behandeling van de hypothecaire leningen."

Banken nemen winstmarge
Opvallend is nog dat de Nationale Bank heeft vastgesteld dat de banken tegenwoordig een (kleine) winstmarge nemen als ze een hypothecaire lening verstrekken. "Vroeger deden ze dat niet. Toen was een woonkrediet een product om de klant aan te trekken, nu is dat minder het geval", aldus Jean Hilger van de Nationale Bank.