"250.000 mensen krijgen extra pensioen"

Daniel Bacquelaine
PHOTO_NEWS Daniel Bacquelaine
Vanaf vandaag zien gepensioneerden met een gemengde loopbaan (werknemer en zelfstandige) hun pensioen verhogen tot die van een volledige loopbaan. Dat berichten verschillende media. De maatregel heeft betrekking op zo'n 250.000 mensen. In september volgt er nog een verhoging.

De maatregel werd aangekondigd door minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR). De Ombudsdienst Pensioenen had eerder al aan de alarmbel getrokken, omdat heel wat mensen door hun gemengde loopbaan niet aan voldoende arbeidsjaren kwamen om recht te hebben op het minimumpensioen.

Die mensen krijgen vanaf nu dus meer. Voor het deel gewerkt als werknemer, wordt het minimumpensioen van een alleenstaande verhoogd van 954,36 euro naar 1.123,34 euro bruto, of 169 euro meer. Voor gezinnen stijgt het minimumpensioen tot 1.403,73 euro bruto, 141 euro meer dan vandaag. In september komt er voor beide regimes respectievelijk 28 en 22 euro bij.

De RTBF merkt wel op dat het maximumbedrag niet op alle gemengde loopbanen van toepassing is, wat door minister Bacquelaine wordt bevestigd. "De 250.000 gepensioneerden met een gemengde loopbaan zullen hun minimumpensioen zien verhogen, met een bedrag dat varieert. Er is een maximale verhoging voor de laagste pensioenen, maar niet alle personen zullen van die maximale verhoging profiteren", luidt het.

De stijging heeft ook een kost voor de overheid, van 43 miljoen euro in 2015 tot 75 miljoen euro in 2016.