Bacquelaine wil dat sociale partners voor de zomer met duidelijk voorstel over zware beroepen komen

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR).
BELGA Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR).
Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine vraagt dat de sociale partners nog voor de zomer met een voorstel komen dat de toepassing verduidelijkt van de criteria van de zware beroepen. Bij gebrek aan onderling akkoord "zal hij zijn verantwoordelijkheid nemen", laat hij vandaag weten.

Vorig jaar raakten werkgevers en vakbonden het eens over vier basiscriteria die moeten uitmaken of een beroep als 'zwaar' bestempeld kan worden. Het gaat om de fysieke zwaarte van de job, de mentale of emotionele druk, het veiligheidsrisico en de werkorganisatie.

Over de concrete uitwerking is er echter nog geen akkoord. De vakbonden hebben nu zelf een voorstel uitgewerkt. Ze hebben de vier basiscriteria opgesplitst in 22 criteria, die dan nog eens worden uitgerafeld in zowat honderd deelcriteria. De vakbonden vragen ook dat de regering het budget voor vervroegd pensioen optrekt.

Minister Bacquelaine neemt akte van het voorstel. Hij herinnert eraan "dat de budgettaire enveloppes" voor het in aanmerking nemen van de zware beroepen "moeten worden gerespecteerd" en dat de criteria "geen bijkomende adminstratieve last mogen veroorzaken voor de werkgevers".

"Ik verwacht van de sociale partners dat ze vóór de zomer een voorstel uitwerken die de toepassing van de criteria van de zware beroepen verduidelijkt evenals hun invoering met betrekking tot het pensioen. Dit moet gebeuren in het kader van de budgettaire enveloppes die door de regering werden bepaald en zonder bijkomende kosten voor de werkgevers", aldus de minister.