Belastingafrekeningen zullen later verstuurd worden

PHOTO_NEWS
Omdat de overheidsdienst Financiën met achterstand kampt, zullen belastingafrekeningen dit jaar een pak later worden verstuurd. Financiën erkent de achterstand en wijst naar de zesde staatshervorming als oorzaak.

In De Tijd laat Financiën weten dat die staatshervorming aanpassingen aan computerprogramma's vereist, wat de verwerking van gegevens vertraagt. Als gevolg daarvan zullen ook de afrekeningen vertraging oplopen en ten vroegste vanaf september verstuurd kunnen worden. Naar het einde van het jaar zou de achterstand bij het versturen weggewerkt moeten zijn.

In een reactie tegenover Radio 1 liet Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën, weten dat de berekeningsprogramma's moeten worden aangepas. "Sommige zaken zijn van de federale naar de gewestelijke overheid overgeheveld", zegt hij. "We moeten de achterliggende boekingsprogramma's ook aanpassen. Eens het geld binnenkomt of terugbetaald wordt, moet dat ook aangerekend en toegewezen worden."