Exclusief voor abonnees

“Als overheid niet slaagt in haar opzet, zal belastingbetaler alle herstelmaatregelen bekostigen”

Andrea Piacquadio via Pexels
Nu het coronavirus stilaan op de terugweg is, wordt duidelijk tot welke rampzalige economische gevolgen die crisis heeft geleid. Zowel gezinnen als bedrijven werden door de overheid boven water gehouden met allerlei steunmaatregelen. Michel Maus, fiscaal expert binnen ons geldpanel, bekijkt of de door de regering(en) voorgestelde fiscale maatregelen wel zo’n mirakeloplossing zijn. Want hoe worden ze betaald?

Het hoeft allicht geen verdere uitleg om te beseffen dat de steunmaatregelen - gaande van tijdelijke werkloosheidsuitkeringen voor werknemers tot hinderpremies voor onze bedrijven - handenvol geld kost. Afgelopen week raakte bekend dat de teller van de coronasteun nu al 50 miljard euro in het rood staat. Noem dat gerust alarmerend, temeer omdat we nog niet aan het einde van de rit zijn. De echte heropstart van de economie moet namelijk nog beginnen. En in dit verband grijpen zowel de federale als de Vlaamse regering in eerste instantie naar fiscale maatregelen.

Welvaartfonds

De Vlaamse regering kondigde aan dat zij een ‘welvaartfonds’ van 500 miljoen euro gaat oprichten, om te investeren in Vlaamse kmo’s. Particulieren die gelden aan dit fonds ter beschikking stellen, zullen hiervoor een jaarlijkse belastingvermindering van 2,5 procent genieten. Ditzelfde fiscaal voordeel zal ook worden toegekend aan wie ‘vriendenaandelen’ verkrijgt door rechtstreeks gelden in te brengen in Vlaamse bedrijven. Op die manier wil de Vlaamse regering spaargeld richting economie kanaliseren. 

Eenzelfde filosofie zien we ook terug bij de federale regering, waar de superkern (de top van de federale regering samen met de partijen die de minderheidsregering van premier Sophie Wilmès steunen, nvdr.) heeft beslist om een nieuw ‘tax shelter-systeem’ in het leven te roepen, ter ondersteuning van kmo’s. Ook investeringen in dit systeem zullen fiscaal beloond worden, maar daar zijn nog geen details over.

Naast het fiscaal stimuleren van kapitaalinbreng voor onze bedrijven, zet vooral de federale regering ook in op fiscale stimulans van consumptie en investeringen

Zuurstof voor horeca en evenementensector 

Daarnaast zet de federale regering in op consumptie en investeringen. Zo werd de btw in de horeca al verlaagd tot 6 procent. De superkern van 12 juni besliste in dezelfde zin ook om de beroepsmatige aftrek van evenementkosten tijdelijk op te trekken van 50 naar 100 procent. Op die manier moeten de horeca en de evenementensector terug zuurstof krijgen om economisch te heropleven.

De regering moedigt met al deze maatregelen consumptie aan en probeert via fiscale steunmaatregelen bedrijven een duwtje in de rug te geven om opnieuw te gaan investeren.

Opmerkelijk: de federale regering vergat ook de non-profitsector niet. Wie giften doet aan goede doelen, kan tijdelijk 60 procent daarvan als belastingvermindering verrekenen in de personenbelasting. Voordien was dit maar 45 procent.

Hoewel we misschien op het eerst gezicht blij moeten zijn met deze fiscale maatregelen, moeten we wel beseffen dat het hier gaat om belastingverminderingen. Die zullen dus een budgettaire weerslag hebben

Budgettaire risico’s

Hoewel we misschien op het eerst gezicht blij moeten zijn met deze fiscale maatregelen, moeten we wel beseffen dat het hier gaat om belastingverminderingen. Die zullen dus een budgettaire weerslag hebben. De overheid hoopt er natuurlijk op dat deze maatregelen zichzelf zullen financieren als de economie terug aanslaat. De hamvraag is natuurlijk of dit geen ijdele hoop zal zijn. Want ja, als de overheid niet slaagt in haar opzet, dan zal de belastingbetaler voor al deze maatregelen het gelag moeten betalen.

We moeten ons dus als maatschappij dan ook luidop de vraag durven stellen of dergelijke fiscale maatregelen wel noodzakelijk zijn, en of we hier niet nodeloos budgettaire risico’s nemen. Een belastingvermindering om in bedrijven te investeren is mooi meegenomen voor wie de middelen heeft om dit te doen, maar is dat überhaupt nodig? Zullen bedrijven die - ondanks de coronacrisis - toch nog middelen hebben om te investeren of om evenementen te organiseren, dit nu méér gaan doen omdat de fiscale aftrek is verhoogd? Zal u vaker op restaurant gaan omdat het btw-tarief nu tijdelijk lager is? Of was u sowieso al van plan de horeca te steunen? Zal u grotere giften doen aan pakweg het Rode Kruis omdat u nu geniet van een verhoogde fiscale aftrek? Of doet dat niet ter zake voor u? Het antwoord op zulke vragen is voor mij alleszins duidelijk. Budgettaire proefkonijnen vangen met fiscale wortels is dan ook misschien niet zo’n goed idee.

Lees ook:

Hoe begin je aan je belastingaangifte en wat als het niet lukt? Expert helpt je op weg (+)

Een tweede verblijf aan zee? Ontdek waar je best investeert, hoeveel je betaalt en wat je ervoor krijgt (+)

“De 10.000 euro die u 10 jaar geleden op uw spaarrekening zette is intussen 15 procent minder waard”: onze bankexperte vertelt wat u beter wél doet (+)