Filippine

Een filippine puzzel is een woordpuzzel. Het is de bedoeling de woorden in te vullen aan de hand van gegeven, al dan niet cryptische, omschrijvingen.

Speluitleg

Deze puzzel is gemaakt door Keesing. HOE WERKT HET? - Zoek de woorden volgens de gegeven omschrijvingen. Wanneer een woord is ingevuld, worden de letters van dat woord overgezet naar de gelijk genummerde vakjes in de rest van het diagram. Zo verkrijg je door een woord in te vullen meteen een aantal letters voor andere woorden in de puzzel. Probeer, steeds gebruikmakend van de reeds gevonden letters, het diagram helemaal in te vullen en achterhaal zo de oplossing. De oplossing is terug te vinden in de gemarkeerde vakjes, die u altijd van boven naar beneden leest.

Goed gedaan!

Gefeliciteerd, je hebt de puzzel opgelost.