Kijk van Kurt: de eigenzinnige blik van de Biezebaaze-frontman op de Gentse actualiteit

  1. De Kijk van Kurt: “Een P, een autootje, een fiets en twee pijltjes”
    Gent

    De Kijk van Kurt: “Een P, een autootje, een fiets en twee pijltjes”

    In deze regenachtige doffe tijd vol oorlog en energie-pessimisme zou een mens zijn hoop verliezen. En die hoop hebben we nodig. Iets om naar uit te kijken, een streepje licht aan het eind van deze grauwe tunnel. Op zulke momenten mogen we ons in Gent gelukkig prijzen dat we Filip Watteeuw hebben. Onze schepen van mobiliteit heeft namelijk een uitvinding gedaan en daar mogen we ons vanaf de eerste oktober met zijn allen aan vergapen. Schepen Filip bedacht een splinternieuw blauw verkeersbord met een witte P, een fiets, een autootje en twee pijltjes erop. “Eureka” roepend treinde hij naar Brussel alwaar hij het aan zijn groene deelgenoot minister Gilkinet voorstelde. Na een stevig potje complimenten strooien en high fiven – ik was er niet bij maar zo stel ik het me voor – paste de minister de wegcode aan om het nieuwe P-bord rechtsgeldig te maken. Binnenkort zullen er Gentse straten van het kleinood worden voorzien en daar mogen we dan voortaan overdag onze fiets, en ’s avonds de auto neerpoten. Het bord zal vooral opduiken in de buurt van scholen, waar vaak geen plaats genoeg is om fietsen te stallen. De schepen gaat er in zijn uitvindersroes waarschijnlijk van uit dat er in die buurten geen mensen wonen die ’s nachts werken. Waar die overdag hun vierwieler kwijt moeten, zoeken ze zelf maar uit. Als er na een lange nachtshift toch iemand het nieuwe bord negeert, dan zal die moeten betalen. Want ja, daar is ook al aan gedacht, de boete zal achtenvijftig euro bedragen. Of er boetes zullen uitgeschreven worden aan fietsers die hun rijwiel ’s nachts onder het bord laten slingeren, werd niet gecommuniceerd. In tegenstelling tot die vorige uitvinding, de wandelbusjes, zal deze Gentse groene nieuwigheid waarschijnlijk ook zijn intrede maken in andere Belgische gemeenten. Ook daar kunnen ze haast niet wachten.