Vriend op assisenproces Sofie Muylle: "Waarom heb ik haar naar buiten laten gaan? Ik denk niet dat ik het ooit kan loslaten”

UPDATEDe derde dag van het assisenproces Sofie Muylle zit er ondertussen op.  Volgens de bevindingen van de wetsartsen deze voormiddag is “de meest waarschijnlijke doodsoorzaak” hypothermie (onderkoeling). De gerechtspsychiaters die in de namiddag aan het woord kwamen stellen dat beschuldigde Alexandru Caliniuc  een groot gevaar voor de maatschappij vormt.