Exclusief voor abonnees

Zware beroepen blijven zware dobber

Al maanden onderhandelen vakbonden en werkgeversorganisaties over een lijst met zware beroepen in de privésector. Die moet ervoor zorgen dat bepaalde mensen enkele jaren vroeger met pensioen kunnen dan andere. Maar de onderhandelingen zitten volledig in het slop. De sociale partners zouden een lijst van beroepen opstellen en die ter advies overmaken aan de regering. Eerder gebeurde dat ook al voor de publieke sector, al werd dat advies meteen afgeschoten door Open Vld en N-VA. Het advies voor de privésector moest eigenlijk al tegen eind juli klaar zijn. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) geeft de partners nog tot 15 november, maar de kans ze met een eensgezind advies komen is zeer klein. Daarom hebben ze besloten om hun achterban te raadplegen over wat er nu op tafel ligt. Leveren ze geen gezamenlijke lijst af, dan moet de regering er zelf één opstellen. Meer en meer rijst de vraag of de regeling deze legislatuur nog wel gestemd kan worden en zoals gepland kan ingaan in 2020. (ARA)