Zorgt de zorgrobot straks voor minder jobs? Of juist broodnodige steun?

Nieuwe collega in de zorgsector: de Zorabot

Van robots in de industrie kijkt niemand meer op, maar de almaar
slimmere machines maken in steeds meer sectoren hun intrede.
Wie beweerde dat robots geen menselijke taken aankunnen, heeft
'Zora' nog niet ontmoet. Deze Belgische humanoïde robot is de
nieuwe collega voor heel wat werknemers in de zorgsector.
In rusthuizen en woonzorgcentra biedt Zorabot extra ondersteu-
ning aan ouderen én aan het personeel. We pluisden uit wat de zor-
grobot vandaag doet en welke profielen zoal nodig zijn om hem
zijn werk te laten doen.
<<Wij gebruiken sinds 2015 een zorgrobot, maar die zal nog niet zo
snel een medewerker kunnen vervangen>>, vertrouwt Fatia Tigra
van Woonzorgcentrum De Vijvers in Gent ons toe. <<We hebben
momenteel steeds iemand nodig om hem in te schakelen via het
computersysteem en het gewenste programma te laten afspelen.
De robot kan nog niet zelfstandig opereren, dus blijft er altijd een
personeelslid in de buurt.>>
<<We kregen de zorgrobot in het kader van het twee jaar durende
onderzoeksproject 'Wonder'. Het doel was dat de robot de bewo-
ners meer vrijheid zou geven, er minder valincidenten zouden
plaatsvinden en dolende bejaarden minder geviseerd zouden hoe-
ven worden dankzij de detecties van de robot. Sinds het project is
afgerond en de onderzoekers de nodige data hebben verzameld,
zetten we Zora vooral in bij de animatie. Zora kent de voorkeuren
van de bewoners en stelt hen gerust door hun favoriete muziek te
spelen, een dansje te doen, spelletje te spelen of een praatje te ma-
ken.
Voor animators die niet graag zingen of geen instrument bespelen,
is Zora een welkome hulp, maar ze kunnen hem ook gebruiken om
bijvoorbeeld Bingo te spelen. Zora is verder een handige assistent
tijdens turnlessen. Met behulp van de kinesist kan hij bewegingen
voordoen.>>
<<Zowel verpleegkundigen en verzorgenden als animators en kine-
sisten werken bij ons dus met de robot. Tijdens een werkgroep leer-
den trainers ons ermee omgaan. Dat vroeg natuurlijk wat tijd,
maar eens een medewerker ermee weg is, is de robot zeker een
meerwaarde. En ook de ouderen reageren enthousiast. Zora staat
vooral op de beschermde afdeling en de bejaarden met dementie
onthalen de kleine, aaibare robot overwegend positief. Slechts een
heel kleine minderheid heeft er schrik van.>>
MADE IN BELGIUM
Het maken van de robot zelf creëert op zijn beurt natuurlijk heel
wat jobs. In ons land is het Oostendse bedrijf QBMT/Zora Bots ge-
specialiseerd in de ontwikkeling van zorgrobots. In 2013 brachten
ze de eerste zorgrobot ter wereld op de markt: zorabot Zora!
Momenteel werken er al meer dan 70 werknemers - van program-
meurs tot verkopers - in het bedrijf dat actief is in Europa, Azië en
de Verenigde Staten, en zaakvoerders Fabrice Goffin en Tommy
Deblieck hebben de ambitie om nog veel meer te groeien. De
onderzoekers en (robot)techniekers van Zora Bots ontwikkelen
software op maat van de zorgsector. Die passen ze toe op de reeds
bestaande NAO-robot die de Japanse wereldleider Softbank
Robotics fabriceert in Frankrijk.Alle artikels uit de krant