Exclusief voor abonnees

Zelfstandigen krijgen ook corona-ouderschapsverlof

Zelfstandigen die tijdens de maanden mei en juni hun activiteiten moeten onderbreken omdat ze de zorg van kinderen op zich moeten nemen, kunnen ook een beroep doen op het corona-ouderschapsverlof. "Naar het voorbeeld van wat al geldt voor de loontrekkende ouders, is het belangrijk dat de zelfstandige ouders ook kunnen beschikken over deze ouderschapsuitkering", zegt minister van Zelfstandigen Ducarme (MR). "Ouders die zelfstandige zijn, kunnen een uitkering van 532,24 euro krijgen. Voor eenoudergezinnen voorzien we een uitkering van 875 euro", voegt minister van Sociale Zaken De Block (Open Vld) eraan toe. Het ouderschapsverlof kan niet gecumuleerd worden met het overbruggingsrecht en geldt alleen voor ouders van kinderen jonger dan 12 of kinderen met een beperking. (FME/ARA)Alle artikels uit de krant