Zelfstandige kinderopvang: 1 op 3 in financiële problemen

Zo'n 35 procent van de zelfstandigen die een kinderopvang uitbaten, zouden daar nu niet meer aan beginnen. Ze houden amper het hoofd boven water, zo blijkt uit een enquête van Unizo en de Federatie Kinderopvang. "Als we ondernemen in de kinderopvang niet aantrekkelijker, leefbaarder en rendabeler maken, zitten we op termijn met een groot tekort aan opvangplaatsen", waarschuwt Hilde Van de Velde, voorzitster van de Federatie Kinderopvang. "Zelfstandige kinderopvanginitiatieven hebben nood aan meer subsidies en opleiding." Slechts 30 procent van de private opvanginitiatieven acht het mogelijk om rendabel te zijn zonder subsidies.Alle artikels uit de krant