Zeg maar in mijn rechteroor... want mijn taalvermogen zit links

Het was al geweten dat mensen doorgaans beter met hun rechteroor horen dan met hun linkeroor. Automatisch zullen de meeste luisteraars dan ook hun rechteroor naar de spreker richten in een poging om een geluid op te vangen of iets beter te verstaan. Daar bestaat nu ook een wetenschappelijke verklaring voor. Alles heeft te maken met de manier waarop de hersenen geluid interpreteren, zo stelden onderzoekers van de universiteit van Alabama vast.Alle artikels uit de krant