Exclusief voor abonnees

Winkeliers willen dieven zelf beboeten

De politie is in 2017 elke dag 58 keer moeten uitrukken voor een winkeldiefstal. In totaal werden 21.096 feiten vastgesteld, 2% minder dan het jaar ervoor. Het werkelijke aantal ligt wellicht veel hoger, want uit cijfers van het NSV blijkt dat meer dan vier op de tien zelfstandigen winkeldiefstallen niet meer aangeven. Dat doen ze omdat de politie volgens hen vaak niet eens ter plaatse komt. De winkeliers zijn dan ook vragende partij om dieven zelf te mogen beboeten. De ministers van Justitie en Middenstand werken aan een protocolakkoord. Zodra dat klaar is en het college van procureurs-generaal het licht op groen zet, zouden winkeliers die een dief betrappen ook zélf een boete kunnen uitschrijven. Al is dat systeem nog niet waterdicht, want de dief zou ook zelf akkoord moeten gaan met de boete die de winkelier hem zou opleggen. En dat wordt er