Wie reanimeert de zorgsector?

Vrijwilligers en mantelzorgers vullen de gaatjes in de zorg

Ondanks extra geld en personeel blijven de
tekorten in de zorg groot. Sommige zorgbehoe-
venden (en/of hun omgeving) nemen het
initiatief dan maar in eigen handen en begin-
nen hun zorg zelf te organiseren, onder meer
via vrijwilligerswerk en mantelzorg. Maar is
dat ook echt een oplossing? Worden we voor
onze zorg niet te veel afhankelijk van goodwill?

Je hebt 5% van dit artikel gelezenAlle artikels uit de krant