Werkgevers voorstander van CO2-taks

Het Verbond van Belgische Ondernemingen en zelfstandigenorganisatie Unizo scharen zich achter een CO2-taks op vervuiling door auto's en verwarming, zoals minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) overweegt. Maar dan moet het wel een tax shift zijn: de inkomsten moeten dienen om andere belastingen te verlagen of om te investeren in de energietransitie. Topondernemer Thomas Leysen vindt dat de politiek dringend werk moet maken van zo'n taks, die als een belangrijke voorwaarde wordt gezien om de engagementen van de Klimaattop in Parijs te realiseren. "Het voorbereidende werk is gedaan", aldus Leysen. "Nu is politieke moed gevraagd." Volgens hem bestaat er "een breed draagvlak" over het belang van een dergelijke taks, ook in de bedrijfswereld. (ARA)Alle artikels uit de krant