Weer oesters en haring voor de kust? Dan moet Europa meewillen

Tot ver in de 19de eeuw waren haring en oesters voor onze kust in overvloed aanwezig, maar door overbevissing verdwenen ze zo goed als helemaal. Maar als Europa meewil, dan kunnen deze vissoorten massaal terugkeren in het Belgische deel van de Noordzee. Dat zegt Natuurpunt. De organisatie ziet zich gesterkt door de initiatieven van staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld). Hij wil de grindbedden, die de perfecte ondergrond vormen voor populaties van de Europese platte oester, actief herstellen. Ook worden er striktere maatregelen opgelegd aan de zandwinning, bovenop het verbod op bodemberoerende visserij. Maar om die maatregelen te doen renderen, moeten ze ook gelden voor de buitenlandse vissers, en daarin heeft Europa het laatste woord. Natuurpunt vreest dat andere EU-landen stokken in de wielen zullen steken. Zo blijft Denemarken voorstander van bodemberoerende visserij ter hoogte van grindbedden.Alle artikels uit de krant