Wanneer stierf de laatste mammoet in de Lage Landen?

"De jongste Nederlandse mammoetresten zijn zo'n 42.000 jaar oud", ontcijferde men bij het Nederlandse magazine Quest. In Nederland werden fossielen van minstens 20 mammoeten gevonden, onder meer in de bodem van de Noordzee vlak voor de haven van Rotterdam. "De Noordzee stond in die periode droog, dus mammoeten konden ongehinderd door Noord-Europa lopen", aldus de Nederlandse mammoetkenner Thijs van Kolfschoten. "Mogelijk hielden de mammoeten het hier nog wel even uit. Pas zo'n 11.000 jaar geleden eindigde de laatste IJstijd en veranderde het leefgebied in elk geval zodanig dat mammoeten niet meer in deze contreien konden leven. Alleen in Siberië hielden de dieren het langer vol. Daar stierf de mammoet pas 4.000 jaar geleden uit." (StV)Alle artikels uit de krant