Waarom we zelf onze stem lelijk vinden

Het is een van de meer tenenkrullende dingen in het leven: jezelf horen praten op een geluidsopname. Onderzoekers bogen zich over de vraag waarom de meeste mensen dat onaangenaam vinden. Dat blijkt te maken te hebben met het verschil tussen geluid dat alleen maar door de lucht reist, en geluid dat ook via je nek en schedel naar je oor gaat. Op een bandopname hoor je alleen de geluidstrilling die via de lucht komt. Die klinkt scheller en schurender dan als het stemgeluid ook via botgeleiding binnendoor reist. In dat laatste geval doet de schedel dienst als een klankkast. Het timbre is dan lager, wat de meeste mensen blijkbaar prettiger vinden. Onderzoek wijst overigens uit dat we een opname van onze stem alleen lelijk vinden klinken als we weten dat het onze eigen stem is. (JPM)Alle artikels uit de krant