Vliegtuig was al geboekt

Gaat de premier nu naar Marrakesh om het VN-migratiepact aan te nemen? "Ja", zegt hijzelf met grote stelligheid. Nochtans kan dat volgens grondwetspecialisten pas gebeuren na een consensus binnen de regering en dus niet via een meerderheid in het parlement. Maar binnen de regering wordt dat betwist. "Al in september heeft België zich bij de VN in New York akkoord verklaard met het pact. Op basis van die ingenomen positie kan de minister van Buitenlandse Zaken of de premier het standpunt van België vertolken in Marrakesh", aldus bronnen. Overigens was Michel nooit van plan om niet naar Marrakesh te gaan, ontdekte Het Laatste Nieuws. Volgens bronnen bij Defensie reserveerden de diensten van de premier al voor maandag een vlucht naar Marrakesh vanop Melsbroek. (DDW)Alle artikels uit de krant