Vijftigplusser verdient 11% minder bij nieuwe werkgever

Vijftigplussers veranderen steeds vaker van job en lijken daarbij ook bereid om minder te verdienen. Van alle bedienden die de voorbije jaren ontslag namen, is één op de tien ouder dan vijftig. Wanneer ze weer aan de slag gaan, is hun loon gemiddeld 11% lager dan bij hun vorige job. Voor de andere leeftijdscategorieën is dat niet het geval: werknemers jonger dan dertig verdienen doorgaans meer bij hun nieuwe werkgever en tussen dertig en vijftig blijft het loon quasi identiek. Toch verdient een vijftigplusser nog altijd een pak meer dan zijn jongere collega's, door de anciënniteit. "Ten opzichte van de min-dertigjarige ontvangt de instromende bediende ouder dan 50 jaar zelfs 72% meer loon", stelt hr-consultant Acerta.Alle artikels uit de krant