Exclusief voor abonnees

Vier jaar leerachterstand voor leerlingen concentratieschool

De prestaties van leerlingen worden in sterke mate bepaald door hun sociale positie, maar meer nog door de school waar ze les volgen. Dat blijkt uit onderzoek aan de KU Leuven, op basis van de punten die Vlaamse 15-jarigen tussen 2003 en 2015 scoorden op de internationale PISA-tests. Een kansarme leerling op een college blijkt zo'n 150 punten meer te halen dan een gegoede 15-jarige op een concentratieschool. Dat komt overeen met een voorsprong van vier leerjaren. De kloof tussen kansarme en -rijke kinderen is in de onderzochte periode verkleind, maar dan vooral omdat de kansrijke leerlingen in 2015 opvallend slechter scoorden dan 12 jaar eerder. "De overheid zou in alle scholen een hoge kwaliteit en een sociale mix moeten nastreven. Te veel kwetsbare kinderen komen op dezelfde scholen terecht", luidt het besluit. (FT)Alle artikels uit de krant