Vias is voorstander van 100 kilometer per uur op snelweg

In Nederland wordt al overwogen om de maximumsnelheid op de snelweg te beperken tot 100 kilometer per uur.
ANP In Nederland wordt al overwogen om de maximumsnelheid op de snelweg te beperken tot 100 kilometer per uur.
Verkeersinstituut Vias is voorstander om de maximumsnelheid op onze snelwegen terug te dringen van 120 naar 100 kilometer per uur. Een voorstel dat momenteel in Nederland ernstig onderzocht wordt.

Samen met Spanje is België vandaag de slechtste Europese leerling op het vlak van dodelijke verkeersongevallen. "Jaarlijks verongelukken in ons land 58 mensen per duizend kilometer snelweg - meer dan het dubbele van het Europees gemiddelde, dat 25 bedraagt", zegt Benoît Godart van Vias. "De maximumsnelheid beperken tot 100 per uur zou een tiental levens per jaar sparen en het aantal ernstige ongevallen zou afnemen met zo'n 95." Omdat vandaag omzeggens de helft van de bestuurders de limiet van 120 per uur niet respecteert, zou een verlaging wel gepaard moeten gaan met strikte en regelmatige controles. "Anders zullen nóg minder chauffeurs zich eraan houden."

Bij onze noorderburen - waar op de meeste snelwegen 130 kilometer per uur de norm is - speelt men met een gelijkaardig idee. Opvallend genoeg niet zozeer om het aantal ongevallen terug te dringen, wel om de stikstofuitstoot te beperken.Alle artikels uit de krant