Verenigd Koninkrijk kan brexit eenzijdig opzeggen

Het Verenigd Koninkrijk kan eenzijdig beslissen om de brexit stop te zetten en in de Europese Unie te blijven. Dat oordeelt de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie Manuel Campos Sanchez-Bordona. Een unanieme goedkeuring van de andere EU-landen is daarvoor niet nodig. Het advies is niet-bindend en het hof zal later de definitieve uitspraak doen, maar vaak wordt het wel gevolgd. De advocaat-generaal koppelt wel een aantal voorwaarden aan de eenzijdige intrekking van artikel 50. Zo moet de intrekking officieel aangekondigd worden bij de Europese Raad en moet ze ook goedgekeurd worden door het Britse parlement. De Britse overheid heeft voorlopig niet de intentie om de brexit stop te zetten. Een achttal Schotse politici wilde toch weten of het Verenigd Koninkrijk de optie heeft om gewoon EU-lid te blijven, waarop de rechtbank in Schotland de vraag doorspeelde aan het Europees Hof.Alle artikels uit de krant